Filum

Voice of Customer

Quản lý mọi điểm chạm trên một giao diện duy nhất

Nắm được tổng thể nhận thức của khách hàng và trải nghiệm trên mỗi điểm tương tác với hệ thống quản lý điểm chạm.

touchpoint_management_hero_shot_mobile_0dca132099

Tin dùng bởi các doanh nghiệp hàng đầu

givral_white_logo_763dee7afc
gotit_white_logo_56609c676d
mog_white_logo_e38f66cd21
mediplus_white_logo_62ee20f2bd
rangdong_white_logo_593c06c7de
beautyboxw_977615d994
thefaceshopw_3ddddc6497

Thiết lập, theo dõi và quản lý từng tương tác với khách hàng

Hệ thống quản lý điểm chạm của nền tảng Filum giúp doanh nghiệp thiết lập hệ thống theo dõi phản hồi khách hàng trên mỗi điểm chạm thuộc hành trình khách hàng, từ đó có được góc nhìn tổng quan về tình hình trải nghiệm thực tế tại doanh nghiệp.

touchpoint_management_feature_descritpion_mobile_c522b3762d
headphone_5badfa75d4
Lắng nghe liên tục
lock_alt_c7bfa7182a
Góc nhìn tổng quát
detail_0dfa0921c0
Trên một giao diện duy nhất
LẮNG NGHE LIÊN TỤC

Thiết lập chiến dịch thu thập phản hồi trên mọi điểm chạm

  checkmark
  Tạo và thiết lập điểm chạm mới
  checkmark
  Thư viện mẫu khảo sát giúp đo lường các chỉ số quan trọng, phù hợp với mỗi điểm chạm 
   
touchpoint_management_1_mobile_690919f9cf
GÓC NHÌN TỔNG QUÁT

Dễ dàng nắm trọn thực tế trải nghiệm của khách hàng tại doanh nghiệp

  checkmark
  Màn hình tổng quan cung cấp thông tin về các điểm chạm thuộc hành trình khách hàng
  checkmark
  Báo cáo về điểm chạm tích cực, điểm chạm tiêu cực, cũng như thông tin về từng điểm chạm
   
touchpoint_management_2_mobile_f7caf5dc4d
TRÊN MỘT GIAO DIỆN DUY NHẤT

Quản lý tất cả điểm chạm trên một nền tảng liền mạch, hợp nhất

  checkmark
  Tối ưu hóa quá trình quản lý điểm chạm
  checkmark
  Dễ dàng chia sẻ với toàn bộ tổ chức
touchpoint_management_3_mobile_a1ca60b67f

Nắm trọn hành trình khách hàng

Cải thiện trải nghiệm khách hàng toàn diện với tính năng quản lý điểm chạm từ Filum Voice of Customer

logo
Comprehensive Experience Management Software with GenAI: Empowering businesses to deeply understand customer needs and foster sustainable growth - all on a unified platform!
Reach out to us
117 Tan Cang Street, Ward 25,
Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
explore@filum.ai
+84 888 18 1313
Đối tác uy tín với
logo
logo
logo
logo
logo
logo
Platform
Experience Management Platform
Filum CXM Framework
Filum CXM Core Platform
Customer Experience Management
Filum Voice of Customer
Filum Customer 360
Filum Insights
CX Metrics
CSAT
NPS
CES
Resources
Blog
Success Stories
Guides & Insights
Events & Webinars
Product Updates
Help Center
Marketplace
Bảng giá
Company
About
Careers
Filum's stories
Press
Terms of Services
Privacy Policy
For Developers
Compare
Filum vs. SurveyMonkey
Filum vs. Qualtrics
Filum vs. Google Forms
Filum vs. Zalo ZNS Rating
© 2024 Filum Inc. All rights reserved.
logo
logo