logo
Menu
logo
Đóngclose-icon
Phản hồi
smiley-face

Haravan

haravan_logo_3d3d1e5622

Haravan

  checkmark
  Gửi khảo sát sau giao dịch từ Haravan để thu thập ý kiến phản hồi và hiểu hơn về khách hàng.
  checkmark
  Tổng hợp danh sách khách hàng từ Haravan với nhiều nền tảng khác để có cái nhìn tổng thể về khách hàng.
  checkmark
  Tích hợp dữ liệu giao dịch từ Haravan với các nguồn dữ liệu khác để có dữ liệu kinh doanh đầy đủ, giúp đưa ra quyết định chính xác dựa trên dữ liệu.
E-COMMERCE
haravan_logo_3d3d1e5622
Loại ứng dụng:
Applications
Sản phẩm:
Voice of the Customer
Phân nhóm:
E-Commerce
Tính năng nổi bật
  checkmark
  Cài đặt đơn giản: Tích hợp Haravan vào nền tảng Filum chỉ với vài cú nhấp chuột.
  checkmark
  Hỗ trợ dữ liệu trong quá khứ: Đồng bộ tất cả dữ liệu quá khứ để hiểu rõ hơn về khách hàng của bạn.
  checkmark
  Tự động hợp nhất dữ liệu: Dữ liệu khách hàng và giao dịch từ Haravan được hợp nhất với các nguồn khác mà không cần cấu hình bổ sung phức tạp.
Kịch bản sử dụng
  checkmark
  Thu thập phản hồi sau giao dịch để cải thiện trải nghiệm khách hàng, chất lượng sản phẩm và dịch vụ.
  checkmark
  Tổng hợp dữ liệu khách hàng và giao dịch để có thông tin chi tiết và tăng tính cá nhân hóa với khách hàng.
  checkmark
  Đồng bộ các ghi chú trong mỗi giao dịch để có đầy đủ thông tin về mong muốn, sở thích của khách hàng.

Những ứng dụng liên quan

hubspot_logo
Hubspot CRM
google_logo
Google Reviews
pipedrive_logo
Pipedrive CRM
unnamed
Google Sheets Ticket Management