logo
Menu
logo
Đóngclose-icon
Phản hồi
smiley-face

Google Sheets Ticket Management

sheets_logo_6ff36fdea1

Google Sheets Ticket Management

  checkmark
  Sử dụng công cụ quen thuộc để quản lý các phiếu yêu cầu mà không cần phần mềm hay chi phí bổ sung.
  checkmark
  Đội nhóm có thể quản lý các phiếu yêu cầu từ khách hàng trực tiếp trong Google Sheets.
  checkmark
  Tập trung tất cả các vấn đề của khách hàng tại một nơi và theo sát tiến độ để đảm bảo việc giải quyết và xử lý kịp thời.
CASE MANAGEMENT
sheets_logo_6ff36fdea1
Loại ứng dụng:
Applications
Sản phẩm:
Voice of the Customer
Phân nhóm:
Case Management
Tính năng nổi bật
  checkmark
  Không cần thiết lập hay chi phí phát sinh: Quản lý phiếu yêu cầu bằng Google Sheets sẵn có, từ đó không cần bất kỳ chi phí hay thiết lập bổ sung nào.
  checkmark
  Công cụ quen thuộc: Xử lý các phiếu yêu cầu từ khách hàng trực tiếp trên giao diện Google Sheets quen thuộc.
  checkmark
  Tập trung phiếu yêu cầu và đóng vòng phản hồi: Tất cả phiếu yêu cầu từ phản hồi khách hàng được tập trung ở một nơi, dễ dàng theo dõi tiến độ, đảm bảo giải quyết đến cùng và kịp thời.
Kịch bản sử dụng
  checkmark
  Tự động hoá quy trình: Tự động hoá các quy trình tạo phiếu yêu cầu, giảm thiểu các quy trình thủ công, tối ưu hóa hợp tác giữa nhân viên và gia tăng hiệu suất làm việc.
  checkmark
  Quản lý phản hồi của khách hàng: Theo dõi phản hồi và nhận xét của khách hàng, dễ dàng phân tích dữ liệu để cải thiện sự hài lòng của khách hàng.
use-case-heroShot

Những ứng dụng liên quan

Icon_App
Zalo Feedback Mini-App
Icon_App
Messenger
unnamed
Google Sheets Contacts
freshdesk_logo
Freshdesk