logo
Menu
logo
Đóngclose-icon
Phản hồi
smiley-face

KiotViet

kiotviet_new_logo_2ca6b3f179

KiotViet

  checkmark
  Gửi khảo sát tự động sau mỗi giao dịch để thu thập phản hồi và cải thiện trải nghiệm của khách hàng.
  checkmark
  Hợp nhất danh sách khách hàng và dữ liệu giao dịch từ KiotViet với các nguồn khác để có cái nhìn toàn diện về khách hàng và hành vi của họ.
  checkmark
  Tối ưu hoá hoạt động kinh doanh bằng cách tự động đồng bộ hóa dữ liệu giữa KiotViet và Filum, giảm công việc thủ công và tăng hiệu suất làm việc.
 
E-COMMERCE
kiotviet_new_logo_2ca6b3f179
Loại ứng dụng:
Applications
Sản phẩm:
Voice of the Customer
Phân nhóm:
E-Commerce
Tính năng nổi bật
  checkmark
  Dễ dàng tích hợp: Tích hợp KiotViet với Filum nhanh chóng và dễ dàng, giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức.
  checkmark
  Hỗ trợ dữ liệu lịch sử: Hợp nhất và phân tích tất cả dữ liệu giao dịch của bạn trên KiotViet, bao gồm cả dữ liệu trong quá khứ.
  checkmark
  Ánh xạ dữ liệu tự động: Tự động ánh xạ các trường dữ liệu của KiotViet vào Filum, đảm bảo tính chính xác và nhất quán của dữ liệu khách hàng.
Kịch bản sử dụng
  checkmark
  Gửi khảo sát tự động theo đơn hàng trên KiotViet để thu thập phản hồi và nâng cao sự hài lòng của khách hàng.
  checkmark
  Hợp nhất danh sách khách hàng từ KiotViet và các nguồn khác để tạo ra một cái nhìn toàn diện về khách hàng.
  checkmark
  Đồng bộ ghi chú giao dịch từ KiotViet sang Filum để có một cái nhìn đầy đủ về sở thích và mong muốn của khách hàng.
use-case-heroShot

Những ứng dụng liên quan

icon_Callio_24px
Callio
unnamed
Google Sheets Ticket Management
haravan_logo
Haravan
Icon_App
Filum AI Zalo Feedback Mini App