logo
Menu
logo
Đóngclose-icon
Phản hồi
smiley-face

Google Sheets Contacts

sheets_logo_6ff36fdea1

Google Sheets Contacts

  checkmark
  Dễ dàng nhập dữ liệu khách hàng từ các hệ thống và tệp dữ liệu sẵn có vào Filum.
  checkmark
  Kết hợp dữ liệu khách hàng trong tệp dạng bảng tính (sheets) với các nguồn khác để có chân dung khách hàng toàn diện.
SHEETS
sheets_logo_6ff36fdea1
Loại ứng dụng:
Applications
Sản phẩm:
Voice of the Customer
Phân nhóm:
Sheets
Tính năng nổi bật
  checkmark
  Giao diện và quy trình trực quan: Filum cung cấp tệp mẫu với cấu trúc rõ ràng cùng giao diện thuận lợi cho quá trình xử lý tập tin khách hàng.
  checkmark
  Hợp nhất dữ liệu tự động: Giúp bạn hợp nhất dữ liệu khách hàng với các nguồn khác bằng cách chuẩn hóa các trường dữ liệu khách hàng.
Kịch bản sử dụng
  checkmark
  Giúp tối ưu quy trình nhập dữ liệu khách hàng từ các hệ thống cũ vào Filum để có danh sách khách hàng đầy đủ nhất.
  checkmark
  Tự động hợp nhất dữ liệu khách hàng từ Google Sheets với các nguồn khác để có cái nhìn toàn diện về khách hàng.

Những ứng dụng liên quan

Icon_App
Zalo Feedback Mini-App
unnamed
Google Sheets Contacts
zendesk_logo
Zendesk
kiotviet_new_logo
KiotViet