logo
Menu
logo
Đóngclose-icon
Phản hồi
smiley-face

Google Reviews

google_logo_b00f6b626d

Google Reviews

  checkmark
  Tự động đồng bộ đánh giá trên Google Reviews vào Filum để quản lý đánh giá và phản hồi tập trung, từ đó nâng cao trải nghiệm khách hàng.
  checkmark
  Phân tích các bài đánh giá với tính năng phân tích ngữ nghĩa nâng cao của Filum để có thông tin giá trị cho việc quản trị trải nghiệm khách hàng.
  checkmark
  Phản ứng kịp thời với đánh giá tiêu cực từ đó nâng cao sự tin tưởng và lòng trung thành của khách hàng.
REVIEWS
google_logo_b00f6b626d
Loại ứng dụng:
Integrations
Sản phẩm:
Voice of the Customer
Phân nhóm:
Reviews
Tính năng nổi bật
  checkmark
  Hỗ trợ dữ liệu trong quá khứ: Filum thu thập và xử lý tất cả dữ liệu từ Google Reviews, bao gồm cả dữ liệu trong quá khứ, mang lại cho bạn góc nhìn toàn diện về đánh giá khách hàng về thương hiệu của mình.
  checkmark
  Dễ dàng cài đặt: Thiết lập việc tích hợp Google Reviews với Filum nhanh chóng và dễ dàng, cho phép bạn bắt đầu việc thu thập và phân tích dữ liệu ngay lập tức.
  checkmark
  Góc nhìn toàn diện: Tất cả dữ liệu đánh giá trong quá khứ hay từ các địa điểm khác nhau đều được tổng hợp để cung cấp góc nhìn từ tổng thể đến chi tiết.
Kịch bản sử dụng
  checkmark
  Thống nhất dữ liệu đánh giá từ các nguồn khác nhau: Tập hợp dữ liệu đánh giá từ Google Reviews và các nguồn đánh giá khác để có một nguồn dữ liệu đánh giá duy nhất, đầy đủ và chính xác.
  checkmark
  Phân tích dữ liệu đánh giá: Dựa trên dữ liệu đánh giá đã được hợp nhất, phân tích tìm ra các thông tin quan trọng để cải thiện sản phẩm và dịch vụ.
  checkmark
  Tạo và phân công công việc: Với mỗi đánh giá xấu, dễ dàng tự động tạo phiếu yêu cầu và thông báo cho thành viên hay bộ phận phù hợp để giải quyết kịp thời.
use-case-heroShot

Những ứng dụng liên quan

google_logo
Google Reviews
zendesk_logo
Zendesk Mini-App
pipedrive_logo
Pipedrive CRM
unnamed
Google Sheets Transactions