logo
Menu
logo
Đóngclose-icon
Phản hồi
smiley-face
sapo_logo_866617e467

Sapo

  checkmark
  Gửi phiếu khảo sát đến khách hàng sau mỗi giao dịch trên Sapo POS.
  checkmark
  Cho phép tổ chức tập trung tất cả dữ liệu khách hàng và giao dịch từ Sapo POS và các nguồn khác tại một nơi duy nhất.
  checkmark
  Tối ưu hoá hoạt động và giảm thời gian quản lý dữ liệu khách hàng.
E-COMMERCE
sapo_logo_866617e467
Loại ứng dụng:
Applications
Sản phẩm:
Voice of the Customer
Phân nhóm:
E-Commerce
Tính năng nổi bật
  checkmark
  Cài đặt đơn giản: Dễ dàng tích hợp tài khoản Sapo của bạn vào Filum chỉ trong vài bước đơn giản.
  checkmark
  Hỗ trợ dữ liệu trong quá khứ: Hỗ trợ ghi nhận cả dữ liệu mới và cũ từ Sapo vào Filum.
  checkmark
  Tự động hóa việc hợp nhất dữ liệu: Dữ liệu từ Sapo của bạn sẽ được hợp nhất với các nguồn dữ liệu khác mà không cần cấu hình bổ sung.
Kịch bản sử dụng
  checkmark
  Gửi khảo sát sau giao dịch dễ dàng: Giúp tổ chức thu thập phản hồi của khách hàng theo thời gian thực, đo lường và cải thiện trải nghiệm khách hàng.
  checkmark
  Tập trung dữ liệu khách hàng: Cung cấp nguồn thông tin duy nhất cho tất cả dữ liệu khách hàng, giúp mọi nhân viên tương tác với khách hàng một cách liền mạch.
use-case-heroShot

Những ứng dụng liên quan

Icon_App
Filum AI Zalo Feedback Mini App
sql_db
SQL Database
kiotviet_new_logo
KiotViet
unnamed
Google Sheets Ticket Management