Phản hồi
smiley-face
Freshdesk Mini-App
  checkmark
  Tự động tạo phiếu yêu cầu Freshdesk từ nền tảng Quản lý trải nghiệm Filum.
  checkmark
  Theo dõi các phiếu yêu cầu để đảm bảo phản hồi của khách hàng được theo dõi và đóng lại đầy đủ.
  checkmark
  Dễ dàng phối hợp làm việc để đẩy mạnh văn hóa lấy khách hàng làm trọng tâm.
freshdesk_logo_51882dfe66

Tính năng nổi bật

  checkmark
  Cài đặt đơn giản: Dễ dàng tích hợp tài khoản Freshdesk của bạn vào Filum chỉ với vài cú nhấp chuột.
  checkmark
  Hỗ trợ toàn diện: Filum hỗ trợ tất cả các loại phiếu yêu cầu và trạng thái của Freshdesk.
  checkmark
  Hỗ trợ chèn văn bản tự động: Mỗi phiếu yêu cầu được điền trước thông tin khách hàng và sự cố liên quan để cung cấp ngữ cảnh của tình huống cho đội ngũ của bạn.

Kịch bản sử dụng

  checkmark
  Tối ưu hóa quá trình tạo phiếu yêu cầu: Tự động tạo phiếu yêu cầu trên Freshdesk cho mỗi phản hồi tiêu cực, giúp đội ngũ của bạn tập trung vào giải quyết vấn đề.
  checkmark
  Dễ dàng phối hợp làm việc: Tạo và giao nhiệm vụ Freshdesk cho đội ngũ phù hợp trực tiếp trên Filum.
  checkmark
  Tự động đóng vòng phản hồi: Gửi email hoặc tin nhắn Zalo cho khách hàng để thông báo rằng tiếng nói của họ đã được lắng nghe.
Freshdesk_UC_7e19532954

Những ứng dụng liên quan

unnamed
Google Sheets Transactions
Slack_icon
Slack Mini-App
Icon_App
Filum AI Zalo Feedback Mini App
sql_db
SQL Database
logo
Phần mềm quản trị trải nghiệm khách hàng giúp doanh nghiệp thấu hiểu sâu sắc mọi nhu cầu của khách hàng và phát triển bền vững hơn. Tất cả trên một nền tảng duy nhất!
Liên hệ với chúng tôi
633 Trần Xuân Soạn, P. Tân Hưng,
Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
explore@filum.ai
logologologologo
Sản phẩm
Nền tảng Quản trị Trải nghiệm Filum
Filum CXM Framework
Filum CXM Core Platform
Quản trị Trải nghiệm Khách hàng
Filum Voice of Customer
Filum Customer 360
Filum Insights
Chỉ số CX
CSAT
NPS
CES
Tài nguyên
Blog
Ebook & Guides
Marketplace
Điều khoản sử dụng
Chính sách bảo mật
Dành cho Nhà phát triển
Cookies
© 2024 Filum Inc. All rights reserved.
logo
logo