logo
Menu
logo
Đóngclose-icon
Phản hồi
smiley-face

Google Sheets Transactions

sheets_logo_6ff36fdea1

Google Sheets Transactions

  checkmark
  Bổ sung dữ liệu giao dịch từ các nguồn khác nhau vào Filum dễ dàng thông qua các tệp tin dạng bảng tính.
  checkmark
  Hỗ trợ cho việc tính toán các thuộc tính nâng cao như Giá trị vòng đời khách hàng (Lifetime Value) và Giá trị giao dịch trung bình (Average Transaction Size).
  checkmark
  Thống nhất dữ liệu giao dịch từ nhiều nguồn để có cái nhìn toàn diện về hành vi mua sắm của khách hàng.
SHEETS
sheets_logo_6ff36fdea1
Loại ứng dụng:
Integrations
Sản phẩm:
Voice of the Customer
Phân nhóm:
Sheets
Tính năng nổi bật
  checkmark
  Hỗ trợ dữ liệu trong quá khứ: Nhập dữ liệu giao dịch từ các tệp tin dạng bảng tính để có cái nhìn toàn diện về giao dịch của khách hàng.
  checkmark
  Quy trình trực quan: Cài đặt đơn giản và giao diện dễ sử dụng để tối ưu hóa việc nhập dữ liệu.
  checkmark
  Hợp nhất dữ liệu tự động: Dữ liệu giao dịch được hợp nhất tự động với các nguồn dữ liệu khác để hiểu rõ hơn về khách hàng và cải thiện chất lượng dịch vụ.
Kịch bản sử dụng
  checkmark
  Đưa dữ liệu giao dịch vào Filum để xây dựng hồ sơ khách hàng toàn diện và hiểu hành vi mua hàng của họ.
  checkmark
  Phân khúc khách hàng dựa trên lịch sử mua hàng của khách theo thời gian.
  checkmark
  Làm giàu hồ sơ khách hàng bằng cách tính toán các thuộc tính nâng cao như Giá trị vòng đời, Giá trị giao dịch trung bình sau khi hợp nhất dữ liệu giao dịch với các nguồn khác.
use-case-heroShot

Những ứng dụng liên quan

zendesk_logo
Zendesk Mini-App
hubspot_logo
Hubspot CRM
Icon_App
Tiki
Icon_App
Messenger