logo
Menu
logo
Đóngclose-icon
Phản hồi
smiley-face

Subiz Chat

subiz_logo_c8a2505d3a

Subiz Chat

  checkmark
  Tập hợp tất cả các tin nhắn của khách hàng tại một nơi trên nền tảng Filum.
  checkmark
  Đơn giản hóa quy trình bằng cách có tất cả các cuộc trò chuyện trên một nền tảng.
  checkmark
  Tự động phát hiện cảm xúc và tâm trạng khách hàng để nâng cao trải nghiệm.
MESSAGING
subiz_logo_c8a2505d3a
Loại ứng dụng:
Integrations
Sản phẩm:
Voice of the Customer
Phân nhóm:
Messaging
Tính năng nổi bật
  checkmark
  Thời gian thực: Tất cả các cuộc hội thoại giữa khách hàng và doanh nghiệp được ghi nhận theo thời gian thực.
  checkmark
  Tích hợp dễ dàng: Quá trình tích hợp với Subiz nhanh chóng với vài cú nhấp chuột.
  checkmark
  Ánh xạ thuộc tính tự động: nguồn Subiz của Filum hỗ trợ ánh xạ tự động các trường dữ liệu khách hàng như định danh, tên, số điện thoại, email, giới tính, địa chỉ và nhiều hơn nữa.
Kịch bản sử dụng
  checkmark
  Tổng hợp và quản lý tin nhắn tập trung giúp cải thiện dịch vụ và trải nghiệm khách hàng.
  checkmark
  Giao tiếp với khách hàng được tối ưu hóa thông qua Chat Subiz.
  checkmark
  Phân tích cảm xúc tự động để hiểu rõ nhu cầu của khách hàng, từ đó cung cấp các cuộc hội thoại và tương tác cá nhân hóa.
use-case-heroShot

Những ứng dụng liên quan

google_logo
Google Reviews
icon_Callio_24px
Callio
Icon_App
Zalo Feedback Mini-App
Icon_App
Tiki