logo
Menu
logo
Đóngclose-icon
Phản hồi
smiley-face

Pipedrive CRM

pipedrive_logo_78bc93afe3

Pipedrive CRM

  checkmark
  Hợp nhất dữ liệu khách hàng từ Pipedrive CRM vào Filum để có một cái nhìn toàn diện về khách hàng.
  checkmark
  Phân tích hành vi và tương tác của khách hàng để cải thiện tương tác với khách hàng.
  checkmark
  Tự động hóa quy trình và tạo trải nghiệm cá nhân hóa với dữ liệu tích hợp giữa Pipedrive CRM và Filum.
CRM
pipedrive_logo_78bc93afe3
Loại ứng dụng:
Integrations
Sản phẩm:
Voice of the Customer
Phân nhóm:
CRM
Tính năng nổi bật
  checkmark
  Cài đặt đơn giản: Việc tích hợp Pipedrive CRM vào Filum dễ dàng với hướng dẫn chi tiết và rõ ràng.
  checkmark
  Thời gian thực: Dữ liệu được cập nhật theo thời gian thực từ Pipedrive đến Filum.
  checkmark
  Ánh xạ dữ liệu tự động: Dữ liệu Pipedrive được ánh xạ tự động tới các trường tương ứng trong Filum.
Kịch bản sử dụng
  checkmark
  Tự động làm giàu hồ sơ khách hàng để cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng.
  checkmark
  Gửi các chiến dịch khảo sát đến phân khúc khách hàng cụ thể dựa trên hành vi và sở thích của khách hàng.
  checkmark
  Sử dụng thông tin về khách hàng để tối ưu hóa quy trình bán hàng và cải thiện tỷ lệ chuyển đổi từ khách hàng tiềm năng thành khách mua hàng.
use-case-heroShot

Những ứng dụng liên quan

Icon_App
Filum AI Zalo Feedback Mini App
zendesk_logo
Zendesk Mini-App
sql_db
SQL Database
Icon_App
Zalo Official Account