logo
Menu
logo
Đóngclose-icon
Phản hồi
smiley-face
GIẢI PHÁP CHO NGÀNH CHĂM SÓC SỨC KHOẺ

Bứt phá với trải nghiệm khám khác biệt

Bệnh nhân giờ đây đã quá quen thuộc với việc chờ khám lâu, thủ tục rườm rà, trải nghiệm chăm sóc sau khám gần như không có. Để bứt phá trên thị trường, phòng khám cần xây dựng trải nghiệm làm bệnh nhân cảm thấy họ được quan tâm xuyên suốt mọi điểm chạm.
health_care_herobanner_8c2ddb59df
icon_headset_5a51bd501f
Lắng nghe từng bệnh nhân
icon_bulb_048abce1b4
Biến dữ liệu thành hành động
icon_loop_659610c7a8
Giải quyết nỗi lo âu kịp thời

Bệnh nhân ngày càng khó đoán và khó theo kịp

Bệnh nhân muốn trải nghiệm khám phải được cá nhân hóa, dễ chịu, và hơn cả là nó phải làm họ cảm thấy được quan tâm. Đối mặt với nhu cầu như vậy, hầu hết các phòng khám hiện nay vẫn đang gặp khó khăn trong việc thực sự hiểu bệnh nhân.

59%

bệnh nhân tin rằng giao tiếp hiệu quả trước và sau khi khám là một khía cạnh quan trọng ảnh hưởng đến thái độ của họ đối với các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe.
Press Ganey, 2021
healthcare_highlight_d43653687a

Thu hẹp khoảng cách giữa kỳ vọng và thực tế

Với Filum, phòng khám có thể lắng nghe và thấu hiểu bệnh nhân ở mọi điểm chạm. Bằng cách trực quan hóa dữ liệu thu thập được, phòng khám có thể liên tục điều chỉnh và cải thiện trải nghiệm khám, đảm bảo bệnh nhân nhận được trải nghiệm chăm sóc tốt nhất.
healthcare_feature_description_beadaaaad1

Cải thiện chất lượng dịch vụ tới từ việc thấu hiểu khách hàng

Dễ dàng tích hợp với dữ liệu hiện có của Doanh Nghiệp

Dữ liệu hệ thống là nguồn tài nguyên vô giá đối với doanh nghiệp. Chúng tôi giúp doanh nghiệp khai thác dữ liệu về khách hàng, dữ liệu vận hành vào hoạt động tối ưu trải nghiệm trên các điểm chạm.
  checkmark
  Hơn 100 nguồn dữ liệu và các ứng dụng phổ biến
  checkmark
  API, SDK, Webhook dễ dàng kết nối với mọi nguồn dữ liệu hiện có của doanh nghiệp
  checkmark
  Hàng loạt các tích hợp và biểu mẫu có sẵn