logo
Menu
logo
Đóngclose-icon
Phản hồi
smiley-face
GIẢI PHÁP CHO NGÀNH DỊCH VỤ TÀI CHÍNH

Thấu hiểu mong cầu: Minh bạch xây dựng niềm tin

Với mức độ cạnh tranh khốc liệt, doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính cần nắm giữ sức mạnh từ việc thấu hiểu khách hàng, hiểu họ đang có tâm lý như thế nào để xây dựng niềm tin từ trải nghiệm xuất sắc.
finance_herobanner_915f4dc5c7
icon_arrow_up_18750efee2
Tìm kiếm cơ hội
icon_star_60676d27a9
Hỗ trợ trải nghiệm liền mạch
icon_like_5f1dbb8265
Minh bạch trong giao tiếp

Thiết lập niềm tin bắt đầu với chiến lược trải nghiệm khách hàng bền vững

Tài chính mang tính cá nhân cao — và khách hàng kỳ vọng có thể tương tác với tổ chức trên khắp các kênh, điều này khiến cho trải nghiệm khách hàng liền mạch là điều thiết yếu giữa một thị trường cạnh tranh.

27.5%

là tốc độ tăng trưởng mà các tổ chức có thể đạt được bằng cách cải thiện điểm số CX của họ thêm 10%.
ROI of Customer Experience, 2016
finance_highlight_b9df288a55

Xây dựng niềm tin và sự trung thành của khách hàng với tổ chức tài chính

Filum hỗ trợ cho các tổ chức tài chính bằng công nghệ tiên tiến giúp nắm bắt nhu cầu của khách hàng. Bằng cách hỗ trợ tối đa cá nhân hóa, phản ứng nhanh với nhu cầu của khách hàng, các tổ chức bắt đầu nuôi dưỡng lòng trung thành của khách hàng, thúc đẩy các mối quan hệ lâu dài và mở rộng cơ hội kinh doanh.
finance_feature_description_5e4fab57de

Cải thiện chất lượng dịch vụ tới từ việc thấu hiểu khách hàng

Dễ dàng tích hợp với dữ liệu hiện có của Doanh Nghiệp

Dữ liệu hệ thống là nguồn tài nguyên vô giá đối với doanh nghiệp. Chúng tôi giúp doanh nghiệp khai thác dữ liệu về khách hàng, dữ liệu vận hành vào hoạt động tối ưu trải nghiệm trên các điểm chạm.
  checkmark
  Hơn 100 nguồn dữ liệu và các ứng dụng phổ biến
  checkmark
  API, SDK, Webhook dễ dàng kết nối với mọi nguồn dữ liệu hiện có của doanh nghiệp
  checkmark
  Hàng loạt các tích hợp và biểu mẫu có sẵn