logo
Menu
logo
Đóngclose-icon
Phản hồi
smiley-face
GIẢI PHÁP B2B

Tạo mối quan hệ đối tác bền chặt hơn

Với đầy đủ thông tin về hành vi và rủi ro của người dùng, doanh nghiệp có thể tự tin xây dựng chiến lược tiếp cận và gây dựng mối quan hệ đối tác bền chặt hơn.
b2b_herobanner_d1bc363c8b
icon_arrow_up_18750efee2
Chủ động lắng nghe ở từng điểm chạm
icon_star_60676d27a9
Tạo quyết định có tầm ảnh hưởng lớn
icon_bulb_048abce1b4
Cải thiện hiệu suất & tăng tính nhất quán

Kỳ vọng ngày càng thay đổi của khách hàng doanh nghiệp

Tư tưởng “lấy khách hàng làm trung tâm” lan toả không những trong thị trường B2C mà trong thị trường B2B cũng vậy. Khách hàng doanh nghiệp giờ đây cũng kỳ vọng một trải nghiệm nhất quán và cá nhân hoá trên tất cả các kênh.

32%

dễ gia hạn hợp đồng hơn với các nhà cung cấp có trải nghiệm khách hàng tốt.
McKinsey, 2022
b2b_highlight_e168cdef9d
GIẢI PHÁP CHO DOANH NGHIỆP

Thúc đẩy hợp tác bằng trải nghiệm khách hàng

Với Filum, doanh nghiệp có thể xem xét và phân tích từng — hoặc toàn bộ — khách hàng trong cùng một màn hình. Để bồi đắp sự trung thành, doanh nghiệp cũng có thể dùng các tính năng như gợi ý hành động hay tính năng dự đoán khách hàng rời bỏ để tạo mối quan hệ bền chặt hơn.
b2b_feature_description_f3779a0886

Cải thiện chất lượng dịch vụ tới từ việc thấu hiểu khách hàng

Dễ dàng tích hợp với dữ liệu hiện có của Doanh Nghiệp

Dữ liệu hệ thống là nguồn tài nguyên vô giá đối với doanh nghiệp. Chúng tôi giúp doanh nghiệp khai thác dữ liệu về khách hàng, dữ liệu vận hành vào hoạt động tối ưu trải nghiệm trên các điểm chạm.
  checkmark
  Hơn 100 nguồn dữ liệu và các ứng dụng phổ biến
  checkmark
  API, SDK, Webhook dễ dàng kết nối với mọi nguồn dữ liệu hiện có của doanh nghiệp
  checkmark
  Hàng loạt các tích hợp và biểu mẫu có sẵn