logo
Menu
logo
Đóngclose-icon
Phản hồi
smiley-face
EBOOK

Khung nền tảng Quản trị Trải Nghiệm Khách Hàng

Tìm hiểu tại sao doanh nghiệp lại cần một Khung nền tảng Quản trị trải nghiệm khách hàng, và những bước mà doanh nghiệp cần làm để xây dựng một chiến lược Quản trị trải nghiệm khách hàng trong eBook này.
ebook_herobanner_0ae68b6b8a

Trong eBook này, doanh nghiệp sẽ hiểu rõ hơn về:

  checkmark
  Quản trị trải nghiệm khách hàng là gì và tại sao doanh nghiệp lại cần đến nó
  checkmark
  Những vòng quay về công nghệ xoay quanh việc quản lý và kiến tạo trải nghiệm khách hàng
  checkmark
  Các cột trụ & thành tố cấu thành nên một Khung nền Quản trị trải nghiệm khách hàng (CXM) và hiểu sâu hơn về trụ cột đầu tiên của khung nền đó
  checkmark
  Hiểu từng bước căn bản để áp dụng khung nền tảng quản trị trải nghiệm khách hàng vào tổ chức doanh nghiệp một cách hiệu quả và phù hợp với mọi quy mô

Tải về miễn phí

form_heroshot_7c0d7e7527

Thêm tài liệu giúp doanh nghiệp tăng trưởng