logo-filum
ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ TRƯỞNG THÀNH VỀ QUẢN TRỊ TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG

Công ty bạn trưởng thành như thế nào trong việc lắng nghe khách hàng?

Đánh giá khả năng của bạn trong việc lắng nghe, hiểu và đáp ứng các tín hiệu từ khách hàng.
center-hero-shot
GIẢI THÍCH VỀ KHÁI NIỆM

Đánh giá và nâng cao khả năng CXM của bạn

Tại Filum, chúng tôi tuân theo Khung nền tảng Quản trị Trải nghiệm khách hàng từ Gartner kết hợp 03 trụ cột với 09 thành tố tạo thành Khung nền tảng Quản trị trải nghiệm khách hàng - giúp doanh nghiệp xây dựng mối quan hệ lâu dài, trải nghiệm khách hàng vượt trội và lợi thế cạnh tranh bền vững hơn.

hero-shot