logo
Menu
logo
Đóngclose-icon
Phản hồi
smiley-face
Tác vụ tự động
TÁC VỤ TỰ ĐỘNG

Hợp nhất mọi quy trình xử lý phản hồi

Ai nói xử lý khiếu nại liên phòng ban là khó khăn? Với Filum, khách hàng được chăm sóc tốt hơn với một công cụ hợp nhất và tự động hoá mọi quy trình xử lý phản hồi của doanh nghiệp.
automated_action_herobanner_67897b5cf8

Chìa khoá cho mọi quy trình xử lý phản hồi

Tự động hoá các tác vụ xử lý phản hồi giúp doanh nghiệp chăm sóc khách hàng hiệu quả hơn, tiết kiệm thời gian và nguồn lực để tập trung vào việc giữ chân khách hàng trên mọi điểm chạm
automate_actions_feature_f2777b3f4f
icon_clock_3dec7f5728
Tiết Kiệm Thời Gian và Nâng Cao Hiệu Quả
icon_single_person_15c8fecb1e
Cá nhân hoá phản hồi
icon_bolt_c9ffbcff99
Tự động hoá quy trình
TIẾT KIỆM THỜI GIAN

Quản lý hiệu suất xử lý phản hồi

Tối ưu thời gian xử lý phản hồi bằng cách tự động hóa các nhiệm vụ lặp đi lặp lại và tối ưu hóa quy trình quản lý phản hồi, từ đó nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng sau bán
automated_actions_highlight_1_9de30b3ef9
CÁ NHÂN HOÁ PHẢN HỒI

Chăm sóc khách hàng tốt hơn

Tính năng Automated Actions cho phép bạn tùy chỉnh các kịch bản trả lời tự động dựa trên các thông tin cá nhân hoá của khách hàng và các tương tác trước đó của họ với điểm chạm. Với các tiêu chí các nhân hoá khác nhau, kịch bản tự động đảm bảo rằng khách hàng của bạn luôn nhận được câu trả lời được dành riêng cho họ, giúp họ an tâm hơn về dịch vụ khách hàng.
automated_action_highlight_2_708b86414e
TỰ ĐỘNG HOÁ QUY TRÌNH

Đơn giản hoá cho mọi người dùng

Với tính năng Automated Actions, bạn có thể tự động hóa quy trình và kích hoạt các hành động dựa trên các loại phản hồi cụ thể, mức độ nghiêm trọng hoặc các tiêu chí tùy chỉnh khác. Tính năng này cho phép mọi nhân sự trong tổ chức đưa ra hành động ngay lập tức và giải quyết các vấn đề của khách hàng một cách kịp thời và hiệu quả.
automated_action_highlight_3_a8005d5c8d

Tự tin chăm sóc khách hàng tốt hơn với quản lý phản hồi tự động

Giữ chân khách hàng, đem lại nghiệm xuất sắc cho họ trên quy mô lớn ngay từ hôm nay!