Background Color Test

FILUM DYNAMIC FEEDBACK

Hành động tức thì. Nhanh chóng đóng vòng phản hồi.

Nền tảng quản lý phản hồi khách hàng giúp doanh nghiệp hợp nhất toàn bộ quy trình xử lý và lắng nghe khách hàng tốt hơn.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN CÙNG CHUYÊN GIA
Hero banner in Feedback360
Product Flow image in Feedback360 page

Tự động thu thập phản hồi và nhanh chóng theo sát khách hàng đa kênh


Bắt đầu với các ứng dụng yêu thích của bạn

Doanh nghiệp đã tin tưởng

Rang Dong logo
CTGroup Logo
Mediplus
GotIt logo
Beucup Logo

Chủ động hỏi và phát hiện phản hồi

Cải thiện tỷ lệ phản hồi của khách hàng bằng việc liên tục lắng nghe và đặt câu hỏi phù hợp tại đúng nơi, đúng thời điểm.

  checkmark
 • Thiết lập các chiến dịch lấy khảo sát ý kiến trên nhiều kênh

 • checkmark
 • Bộ các câu hỏi phản hồi được tạo sẵn để đánh giá các chỉ số quan trọng

 • checkmark
 • Phân phối và thu thập phản hồi trên các kênh yêu thích của khách hàng

 • checkmark
 • Thư viện gồm trên 50 mẫu chiến dịch lấy ý kiến phản hồi trên Filum Marketplace

Marketplace heroshot in feedback360

Tiếp cận và phân nhóm phản hồi

Phân loại các hoạt động phản hồi của khách hàng thành các nhóm dựa trên thang điểm chỉ số và nhóm từ khoá

  checkmark
 • Chủ động phân loại phản hồi

 • checkmark
 • Tuỳ chỉnh chiến dịch thu thập phản hồi theo vòng đời khách hàng

 • checkmark
 • Tuỳ chỉnh phân loại và phân tán phản hồi theo bộ phận phụ trách

Marketplace hero banner reverse

Theo sát và xử lý phản hồi tức thì

Theo sát vòng phản hồi giúp tăng mức độ hài lòng cuả khách hàng từ đó thúc đẩy sự trung thành và khả năng tạo thêm doanh thu.

  checkmark
 • Đa dạng khả năng phân tích các phản hồi

 • checkmark
 • Tự động thông báo cho khách hàng về quá trình xử lý phản hồi

 • checkmark
 • Chia sẻ báo cáo theo định kỳ với nội bộ các phòng ban

 • checkmark
 • Hỗ trợ các nền tảng giao tiếp nội bộ trong doanh nghiệp

Section's Image in Feedback360

Hãy để lắng nghe phản hồi là văn hoá của doanh nghiệp

Highlight image in feedback360Page

Chia sẻ thông tin nội bộ dễ dàng

  checkmark
 • Tích hợp tự động với các công cụ lắng nghe phản hồi đa kênh

 • checkmark
 • Dễ dàng quản lý luồng xử lý phản hồi nội bộ

 • checkmark
 • Hỗ trợ giao tiếp và thông báo giữa các phòng ban

 • checkmark
 • Chia sẻ báo cáo kết quả dễ dàng

Xử lý phản hồi thông minh

  checkmark
 • Nhanh chóng trao đổi với khách hành về quy trình xử lý phản hồi

 • checkmark
 • Tích hợp nền tảng giao tiếp với khách hàng mà doanh nghiệp đang sử dụng

 • checkmark
 • Trợ lý công nghệ đề xuất cách thức xử lý phản hồi thông minh

Tiên phong về dữ liệu để tối ưu vận hành và tăng trưởng bền vững hơn

Thêm tài liệu giúp doanh nghiệp tăng trưởng