Thu thập và hợp nhất mọi nguồn dữ liệu

Thu thập, xử lý và hợp nhất tất cả các nguồn dữ liệu người dùng và vận hành nội bộ, tạo nền tảng cho việc khai thác và sử dụng hiệu quả

cover
icon1

Đa dạng nguồn dữ liệu

  checkmark
  Các nguồn dữ liệu được hỗ trợ phong phú

  Web, Mobile, Chat, E-Commerce, Chat, Ads... Mọi nguồn sinh ra dữ liệu trong doanh nghiệp

  checkmark
  Hỗ trợ cả dữ liệu quá khứ

  Dữ liệu quá khứ lưu trữ ở Excel, DB; dữ liệu khách hàng và đơn hàng trên Shopee, Tiki, Lazada

  checkmark
  Cập nhật liên tục và dễ dàng

  Các nguồn dữ liệu liên tục được thêm mới nhanh chóng và thuận tiện

data-unification
icon2

Tích hợp thuận tiện

  checkmark
  Thêm nguồn dễ dàng

  Không cần code hoặc chỉ vài bước đơn giản với sự hỗ trợ của Filum

  checkmark
  Thời gian thực

  Xem dữ liệu của bạn gửi về Filum theo thời gian thực

  checkmark
  Kiểm soát lỗi về dữ liệu

  Kiểm soát vi phạm và có hành động kịp thời

data-unification
icon3

Hợp nhất định danh người dùng

  checkmark
  Hợp nhất dữ liệu đa kênh

  Dữ liệu đa kênh, quá khứ hay hiện tại, của người dùng đều được hợp nhất

  checkmark
  Cấu hình định danh linh hoạt

  Email, Số điện thoại, ID nội bộ đều có thể được cấu hình để hợp nhất định danh

data-unification