logo
Menu
logo
Đóngclose-icon
Phản hồi
smiley-face
Dynamic Segments
DYNAMIC SEGMENTS

Cá nhân hoá mọi hành trình trải nghiệm

Thay vì gửi thông điệp chung cho tất cả khách hàng, đễ dàng nắm bắt và phân loại nhóm khách hàng hơn để đưa ra các kịch bản chăm sóc khách hàng phù hợp
dynamic_segments_herobanner_1a77098c48

Linh hoạt phân loại khách hàng theo hành trình trải nghiệm

Kích hoạt trải nghiệm được cá nhân hóa cho khách hàng bằng cách cung cấp các thông điệp và ưu đãi có phù hợp với nhu cầu và sở thích cụ thể của họ. Với phương pháp phân khúc khách hàng linh hoạt dựa trên trải nghiệm trước đó, doanh nghiệp có thể tối ưu hóa các nỗ lực tiếp thị của mình, cải thiện khả năng giữ chân khách hàng và thúc đẩy tăng trưởng.
dynamic_segments_feature_9c51f429ea
icon_people_0c613f33d9
Kiến tạo trải nghiệm cá nhân hóa
icon_people_0c613f33d9
Tối ưu hiệu quả Marketing
icon_heart_96ad60fef6
Giữ chân khách hàng thân thiết
KIẾN TẠO TRẢI NGHIỆM CÁ NHÂN HÓA

Cải thiện trải nghiệm mua hàng và chăm sóc khách hàng

Trải nghiệm khách hàng được cá nhân hóa dễ dàng hơn với các phân khúc được tạo sẵn trên nền tảng Filum Customer 360. Tạo phân khúc khách hàng dựa trên hành vi, mức độ hài lòng, lịch sử mua hàng để cải thiện kịch bản cá nhân hoá trải nghiệm người mua hàng.
dynamic_segments_highlight_1_04e345585f
TỐI ƯU HOẠT ĐỘNG MARKETING

Tăng doanh thu và tỉ lệ chuyển đổi dễ dàng hơn

Với khả năng linh hoạt phân nhóm khách hàng, doanh nghiệp có thể dễ dàng thu thập hiểu biết sâu về toàn bộ tập khách hàng của mình cùng với hành vi của họ. Điều này cho phép Doanh Nghiệp tối ưu các hoạt động thu hút khách hàng, các chương trình Marketing bằng cách linh hoạt đổi mới các thông điệp, ưu đãi và khuyến mãi cho từng nhóm người mua, tăng tương tác, và tối ưu doanh thu chuyển đổi.
dynamic_segments_highlight_2_08ff20e75b
GIỮ CHÂN KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT

Thúc đẩy doanh thu lặp lại từ khách hàng thân thiết

Bằng cách cung cấp trải nghiệm được cá nhân hóa và tối ưu các thông điệp Marketing, doanh nghiệp dễ dàng trong việc giữ chân khách hàng và xây dựng mối quan hệ thân thiết với khách hàng của mình. Khách hàng yêu thích thương hiệu hơn bởi chính các ưu đãi phù hợp, lời nhắn được cá nhân hoá và sự thấu hiểu sâu sắc tới nhu cầu của họ theo từng giai đoạn của hành trình trải nghiệm với thương hiệu.
dynamic_segments_highlight_3_0fac10c28a

Cá nhân hoá mọi hành trình trải nghiệm với khách hàng

Bắt đầu chiến lược cá nhân hoá trải nghiệm với khách hàng bằng việc thiết lập các phân khúc khách hàng dựa trên trải nghiệm mua hàng của họ.