logo
Menu
logo
Đóngclose-icon
Phản hồi
smiley-face
Customer Profile
KHÁCH HÀNG CỦA BẠN

Hợp nhất hồ sơ khách hàng trên mọi điểm chạm

Hợp nhất hồ sơ và nắm bắt và mọi tương tác giữa khách hàng và doanh nghiệp trên 1 màn hình, góc nhìn 360 độ về thông tin hồ sơ khách hàng từ Filum cung cấp cho Doanh Nghiệp hiểu biết toàn diện về từng khách hàng.
customer_profile_herobanner_38f98b60ce

Góc nhìn duy nhất và toàn diện về chân dung khách hàng

Thấu hiểu khách hàng hơn — và cải thiện chất lượng dịch vụ chăm sóc — với một màn hình xem đầy đủ về chân dung từng khách hàng, bao gồm các giao dịch, phản hồi, lịch sử trò chuyện và thậm chí cả các cuộc gọi của họ với nhân viên.
customer_profile_feature_175dcb595e
icon_headset_5a51bd501f
Lắng nghe vô hạn
icon_eye_a976cc5cdf
Ghi nhận mọi tương tác
icon_people_0c613f33d9
xID - Hợp nhất chân dung
LẮNG NGHE KHÔNG GIỚI HẠN

Thu thập mọi dữ liệu mới nhất về khách hàng trên các điểm chạm

Dễ dàng kết nối với mọi dữ liệu về khách hàng, mọi thành viên trong tổ chức từ Dịch vụ Khách hàng, Marketing, Đại Lý bán hàng đều có thể xem được 1 chân dung hồ sơ duy nhất - luôn được cập nhật theo thông tin mới nhất của khách hàng với Doanh Nghiệp.
customer_profile_highlight_1_8a79137f20
NẮM BẮT MỌI TƯƠNG TÁC

Mọi tương tác đều đem lại giá trị

Công cụ Customer 360 thu thập và nắm bắt mọi tương tác nhỏ nhất giữa khách hàng và doanh nghiệp trên từng điểm chạm: cửa hàng, website, app, ghi chép của nhân viên; cung cấp cho Doanh Nghiệp mọi thông tin đa chiều và chi tiết về sở thích của khách hàng.
customer_profile_highlight_2_cb0c364c5b
XID - HỢP NHẤT HỒ SƠ DỮ LIỆU

Hợp nhất chân dung về trải nghiệm khách hàng

Công nghệ Định danh và hợp nhất dữ liệu của Filum cho phép doanh nghiệp hợp nhất tất cả dữ liệu về khách hàng vào một nền tảng duy nhất, mang đến cho Doanh Nghiệp góc nhìn toàn diện về hồ sơ và hành trình của khách hàng với thương hiệu. Bằng cách hợp nhất hồ sơ khách hàng trên nhiều kênh và điểm chạm khác nhau, doanh nghiệp dễ dàng hiểu sở thích, nắm bắt nhu cầu và hành vi của khách hàng, cho phép xây dựng trải nghiệm cá nhân hóa và tối ưu các chiến dịch tiếp thị. Với khả năng theo dõi các tương tác và phản hồi của khách hàng trên quy mô lớn, Doanh nghiệp có thể thu được thông tin chi tiết có giá trị về các lĩnh vực cần cải thiện và tối ưu hóa hành trình của khách hàng để có mức độ tương tác và hài lòng tốt hơn. Bằng cách tích hợp tất cả dữ liệu khách hàng vào một nơi, Doanh Nghiệp có thể hợp lý hóa các quy trình nội bộ và cải thiện giao tiếp giữa các bộ phận, đảm bảo trải nghiệm khách hàng liền mạch trong suốt hành trình của họ.
customer_profile_highlight_3_71d562e89d

Hợp nhất mọi hành trình trải nghiệm bắt đầu với Filum Customer 360

Dễ dàng theo dõi và thu thập tất cả dữ liệu tương tác của khách hàng ở một nơi với chế độ xem toàn diện về chân dung khách hàng từ Filum.