logo
Menu
logo
Đóngclose-icon
Phản hồi
smiley-face
Phân tích chuyên sâu
PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU

Biến dữ liệu thô thành hiểu biết chuyên sâu

Thu thập thông tin chi tiết có giá trị và đầy đủ về khách hàng với khả năng phân tích dữ liệu trên mọi điểm chạm, bao gồm mạng xã hội, ý kiến đánh giá, tổng đài, và còn nhiều hơn thế nữa.
analytics_herobanner_0c49c7ab0b

Kết nối và hợp nhất dữ liệu từ mọi nơi

Với các bộ công cụ về phân tích và minh hoạ dữ liệu đa dạng, doanh nghiệp dễ dàng xác định xu hướng hành vi, tối ưu hóa chiến lược CX của mình để đưa ra hành động cụ thể trên từng tập khách hàng.
analytics_feature_06739b4b39
icon_clock_3dec7f5728
Quản lý thông tin thông minh
icon_bulb_048abce1b4
Tập trung vào điểm then chốt
icon_puzzle_da1bd6cb5f
Phát hiện cảm xúc
QUẢN LÝ THÔNG MINH

Nhanh chóng nắm bắt dữ liệu

Nhận thông tin chi tiết theo thời gian thực từ nhiều nguồn dữ liệu. Tùy chỉnh giao diện và dễ dàng theo dõi các chỉ số hiệu suất, phản hồi của khách hàng theo các điểm chạm cần cải thiện.
analytics_highlight_1_b44e7f5edd
TẬP TRUNG VÀO ĐIỂM THEN CHỐT

Hé lộ cơ hội để cải thiện chiến lược CXM

Đôi khi, vẫn có những điểm chạm chưa hoàn hảo và việc cố gắng khắc phục điều đó thể không phải là cách sử dụng hiệu quả nhất. Phân tích từ Filum cung cấp trên nền tảng tập trung vào việc xác định chính xác những khoảnh khắc quan trọng nhất có thể nâng cao trải nghiệm khách hàng tổng thể khách hàng của Doanh Nghiệp.
analytics_highlight_2_23e66631a3
PHÁT HIỆN CẢM XÚC

Nắm bắt mọi xúc cảm

Công cụ phát hiện và phân tích cảm xúc khách hàng sử dụng công nghệ AI để xác định cảm xúc thể hiện trong phản hồi của khách hàng, cung cấp thông tin chi tiết có giá trị cho các quyết định dựa trên dữ liệu nhằm cải thiện CX và xây dựng mối quan hệ khách hàng bền chặt hơn.
analytics_highlight_3_f77f2d844f

Thấu hiểu sâu sắc dựa trên sức mạnh của dữ liệu

Đừng chỉ dựa vào trực giác hay giả định khi phân tích nhu cầu của khách hàng của bạn. Với bộ công cụ phân tích từ Filum, Doanh nghiệp có thể thu thập những thông tin sâu sắc về hành vi, sở thích và nhu cầu của khách hàng, giúp thúc đẩy sự tăng trưởng bền vững hơn.