Thấu hiểu khách hàng toàn diện

Hợp nhất dữ liệu tại mọi điểm chạm để phân nhóm hiệu quả và chăm sóc khách hàng theo cách gần gũi và chính xác nhất

cover
icon1

Chân dung khách hàng toàn diện

  checkmark
  Thông tin đầy đủ

  Dữ liệu nhân khẩu học, hành vi, giao dịch và định danh trên mọi kênh tương tác

  checkmark
  Làm giàu hồ sơ khách hàng

  Tính toán hoặc làm giàu thêm dữ liệu khách hàng: LTV, Top Viewed Category, Credit Score, NPS v..v

  checkmark
  Lịch sử tương tác trực quan

  Hiểu chi tiết hành trình khách hàng trên các nền tảng khác nhau để hành động chính xác

customer-360
icon2

Phân nhóm người dùng mạnh mẽ

  checkmark
  Dựa vào thông tin đa dạng

  Mọi thông tin: Nhân khẩu học, hành vi và giao dịch v..v đều có thể dùng để phân khúc khách hàng

  checkmark
  Giao diện trực quan

  Dễ dàng chủ động phân khúc dựa vào giao diện trực quan và mạnh mẽ

  checkmark
  Phân nhóm tự động bằng AI

  Comming soon in 2022

customer-360
icon3

Ứng dụng linh hoạt

  checkmark
  Kích hoạt đa dạng

  Tự động hóa vận hành, tiết kiệm thời gian và công sức

  checkmark
  Chăm sóc khách hàng qua các kênh quen thuộc

  Xây dựng mối quan hệ gần gũi với khách hàng với thông điệp cá nhân hóa chính xác và đa dạng

customer-360