logo
Menu
logo
Đóngclose-icon
Phản hồi
smiley-face

Zendesk Source

zendesk_logo_c43dd1ba28

Zendesk Source

  checkmark
  Tự động tạo phiếu yêu cầu trên Zendesk khi có phản hồi.
  checkmark
  Theo sát trạng thái của phiếu yêu cầu, đảm bảo vòng phản hồi khép kín.
  checkmark
  Tự động điền đầy đủ thông tin để nhân viên có ngữ cảnh để xử lý hiệu quả nhất.
CASE MANAGEMENT
zendesk_logo_c43dd1ba28
Loại ứng dụng:
Sources
Sản phẩm:
Voice of the Customer
Phân nhóm:
Case Management
Tính năng nổi bật
  checkmark
  Cài đặt đơn giản: Dễ dàng tích hợp tài khoản Zendesk của bạn vào Filum chỉ với vài cú nhấp chuột.
  checkmark
  Hỗ trợ toàn diện: Filum hỗ trợ tất cả các loại phiếu yêu cầu và trạng thái vé của Zendesk.
  checkmark
  Hỗ trợ chèn nội dung theo biến: Mỗi phiếu yêu cầu có thể được chèn thông tin với dữ liệu khách hàng và thồng tin phản hồi từ khách hàng để làm rõ bối cảnh cho nhân viên của bạn.
Kịch bản sử dụng
  checkmark
  Cải thiện quy trình tạo phiếu yêu cầu: Tự động tạo phiếu để đội nhóm của bạn tập trung vào việc giải quyết vấn đề.
  checkmark
  Dễ dàng phối hợp làm việc: Tạo và phân công nhiệm vụ trên Zendesk tới đúng đội nhóm trực tiếp trên Filum.
  checkmark
  Tự động đóng vòng phản hồi: Gửi email hoặc tin nhắn Zalo cho khách hàng để thông báo rằng ý kiến của họ đã được lắng nghe.
use-case-heroShot

Những ứng dụng liên quan

freshdesk_logo
Freshdesk Mini-App
Icon_App
Filum AI Zalo Feedback Mini App
Icon_App
Tiki
hubspot_logo
Hubspot CRM