logo
Menu
logo
Đóngclose-icon
Phản hồi
smiley-face
tiki_logo_b4c458d811

Tiki

  checkmark
  Gửi khảo sát tự động sau mỗi lần mua hàng trên Tiki để thu thập phản hồi khách hàng và đo lường trải nghiệm.
  checkmark
  Kết hợp danh sách khách hàng và dữ liệu giao dịch từ Tiki với các nguồn khác để có góc nhìn toàn diện về khách hàng.
  checkmark
  Đồng bộ hóa theo thời gian thực dữ liệu khách hàng và dữ liệu giao dịch giúp bạn đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu một cách chính xác nhất.
E-COMMERCE
tiki_logo_b4c458d811
Loại ứng dụng:
Integrations
Sản phẩm:
Voice of the Customer
Phân nhóm:
E-Commerce
Tính năng nổi bật
  checkmark
  Cài đặt đơn giản: Kết nối Tiki với Filum dễ dàng để bắt đầu thu thập dữ liệu và cải thiện trải nghiệm khách hàng của bạn.
  checkmark
  Hỗ trợ dữ liệu trong quá khứ: Đồng bộ lịch sử mua hàng để có thông tin về thói quen mua sắm một cách đầy đủ nhất.
  checkmark
  Hợp nhất dữ liệu tự động: Hợp nhất dữ liệu khách hàng từ Tiki với các nguồn khác để có cái nhìn toàn diện về khách hàng và hành trình của họ.
Kịch bản sử dụng
  checkmark
  Gửi khảo sát sau khi mua hàng để thu thập ý kiến ​​phản hồi và cải thiện sự hài lòng của khách hàng.
  checkmark
  Hợp nhất dữ liệu khách hàng từ Tiki với các nguồn khác để có một cái nhìn toàn diện về khách hàng.
  checkmark
  Đồng bộ hóa ghi chú trong các giao dịch từ Tiki để tối ưu hóa hoạt động và tăng cường tương tác cá nhân với khách hàng.
use-case-heroShot

Những ứng dụng liên quan

google_logo
Google Reviews
Slack_icon
Slack Mini-App
unnamed
Google Sheets Contacts
sapo_logo
Sapo