logo
Menu
logo
Đóngclose-icon
Phản hồi
smiley-face

Nhanh.vn

nhanh_logo_930f77d921

Nhanh.vn

  checkmark
  Gửi phiếu khảo sát khi có giao dịch mới trên Nhanh để thu thập phản hồi từ khách hàng ngay trong thời điểm mua hàng.
  checkmark
  Tổng hợp dữ liệu khách hàng từ Nhanh với các nguồn khác để có cái nhìn toàn diện về khách hàng.
  checkmark
  Tổng hợp dữ liệu giao dịch từ Nhanh với các nguồn dữ liệu khác để có cái nhìn toàn cảnh về hoạt động kinh doanh và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu.
E-COMMERCE
nhanh_logo_930f77d921
Loại ứng dụng:
Integrations
Sản phẩm:
Voice of the Customer
Phân nhóm:
E-Commerce
Tính năng nổi bật
  checkmark
  Đồng bộ dữ liệu theo thời gian thực: Với nguồn tích hợp Nhanh.vn, doanh nghiệp có thể đồng bộ dữ liệu từ Nhanh về Filum theo thời gian thực.
  checkmark
  Dễ dàng tích hợp: Tích hợp với Nhanh.vn dễ dàng chỉ với vài cú nhấp chuột.
  checkmark
  Ánh xạ dữ liệu tự động: Dữ liệu từ Nhanh.vn được ánh xạ tự động, mang lại sự thuận tiện và đảm bảo tính chính xác, nhất quán với các nguồn dữ liệu khác.
Kịch bản sử dụng
  checkmark
  Lấy ý kiến phản hồi của khách hàng tại thời điểm phù hợp bằng cách gửi phiếu khảo sát mỗi khi có giao dịch mới trên Nhanh.vn.
  checkmark
  Tổng hợp dữ liệu khách hàng từ nhiều điểm tiếp xúc khác nhau để có cái nhìn tổng quan về khách hàng.
  checkmark
  Có cái nhìn đầy đủ và toàn diện về hoạt động kinh doanh bằng cách kết hợp dữ liệu giao dịch từ Nhanh.vn với các nguồn dữ liệu khác.
use-case-heroShot

Những ứng dụng liên quan

icon_Callio_24px
Callio
Icon_App
Messenger
kiotviet_new_logo
KiotViet
nhanh_logo
Nhanh.vn