logo
Menu
logo
Đóngclose-icon
Phản hồi
smiley-face

Messenger

messenger_logo_8b6bd240c1

Messenger

  checkmark
  Thu thập và phân tích tin nhắn để có cái nhìn sâu sắc và cải thiện trải nghiệm khách hàng.
  checkmark
  Tự động phát hiện cảm xúc từ các cuộc hội thoại trên Messenger để xác định các vấn đề cần cải thiện và nâng cao sự hài lòng của khách hàng.
  checkmark
  Phân phối khảo sát một cách hiệu quả đến khách hàng thông qua Messenger thuộc fanpage của bạn.
MESSAGING
messenger_logo_8b6bd240c1
Loại ứng dụng:
Integrations
Sản phẩm:
Voice of the Customer
Phân nhóm:
Messaging
Tính năng nổi bật
  checkmark
  Cài đặt đơn giản: Dễ dàng tích hợp để bắt đầu thu thập phản hồi từ khách hàng và tin nhắn trò chuyện từ ứng dụng Messenger.
  checkmark
  Thời gian thực: Nhận và phân tích phản hồi và tin nhắn trò chuyện ngay lập tức để cải thiện trải nghiệm khách hàng.
Kịch bản sử dụng
  checkmark
  Sử dụng ứng dụng Messenger để gửi khảo sát giao dịch cho khách hàng để thu thập phản hồi ngay lập tức.
  checkmark
  Phân phối khảo sát quan hệ khách hàng qua Messenger để đo lường sự trung thành của khách hàng theo thời gian.
  checkmark
  Sử dụng Messenger để thu thập tin nhắn trò chuyện và phát hiện cảm xúc từ các cuộc trò chuyện để cải thiện trải nghiệm khách hàng.
use-case-heroShot

Những ứng dụng liên quan

subiz_logo
Subiz Chat
pipedrive_logo
Pipedrive CRM
Icon_App
Tiki
Icon_App
Zalo Feedback Mini-App