logo
Menu
logo
Đóngclose-icon
Phản hồi
smiley-face

Zalo Feedback Mini-App

zalo_logo_05d93847da

Zalo Feedback Mini-App

  checkmark
  Gửi khảo sát một cách hiệu quả đến khách hàng thông qua tài khoản Zalo OA của công ty.
  checkmark
  Thu thập và phân tích tin nhắn để có cái nhìn tổng quan và nâng cao trải nghiệm khách hàng.
  checkmark
  Tự động nhận diện tâm trạng, cảm xúc từ các cuộc trò chuyện để xác định các yếu tố cần cải thiện để nâng cao sự hài lòng của khách hàng.
MESSAGING
zalo_logo_05d93847da
Loại ứng dụng:
Applications
Sản phẩm:
Voice of the Customer
Phân nhóm:
Messaging
Tính năng nổi bật
  checkmark
  Phê duyệt mẫu với Zalo nhanh hơn: Mối quan hệ lâu dài giữa Filum và Zalo đảm bảo việc phê duyệt mẫu tin nhắn trên Zalo hiệu quả với hỗ trợ tốt hơn.
  checkmark
  Cài đặt đơn giản: Dễ dàng tích hợp để bắt đầu thu thập phản hồi khách hàng và tin nhắn trò chuyện từ Zalo của công ty.
  checkmark
  Thời gian thực: Nhận và phân tích phản hồi, tin nhắn trò chuyện trong thời gian thực để nâng cao trải nghiệm khách hàng.
Kịch bản sử dụng
  checkmark
  Gửi khảo sát sau giao dịch cho khách hàng thông qua tài khoản Zalo OA để nhận phản hồi ngay lập tức.
  checkmark
  Gửi khảo sát định kì NPS với tài khoản Zalo OA để đo lường lòng trung thành của khách hàng theo thời gian.
  checkmark
  Sử dụng tài khoản Zalo OA để thu thập tin nhắn và phát hiện tâm trạng, cảm xúc từ cuộc trò chuyện để cải thiện trải nghiệm khách hàng.
use-case-heroShot

Những ứng dụng liên quan

unnamed
Google Sheets Ticket Management
unnamed
Google Sheets Transactions
Icon_App
Zalo Official Account
haravan_logo
Haravan