logo
Menu
logo
Đóngclose-icon
Phản hồi
smiley-face

Slack Mini-App

slack_icon_46f7c8d1c4

Slack Mini-App

  checkmark
  Thông báo ngay lập tức cho đội ngũ của bạn về các phản hồi khảo sát mới thông qua Slack.
  checkmark
  Quá trình cài đặt dễ dàng, tích hợp nhanh chóng.
  checkmark
  Cập nhật dữ liệu thời gian thực giúp bạn có cái nhìn sâu sắc và phản ứng kịp thời hơn.
MESSAGING
slack_icon_46f7c8d1c4
Loại ứng dụng:
Applications
Sản phẩm:
Voice of the Customer
Phân nhóm:
Messaging
Tính năng nổi bật
  checkmark
  Tự động gửi phản hồi khảo sát đến kênh Slack được chỉ định.
  checkmark
  Quy trình cài đặt dễ dàng và thân thiện với người dùng.
  checkmark
  Đồng bộ dữ liệu thời gian thực để cập nhật thông tin mới nhất.
Kịch bản sử dụng
  checkmark
  Thông báo ngay lập tức cho đội ngũ của bạn về phản hồi của khách hàng để có hành động kịp thời.
  checkmark
  Sử dụng đồng bộ dữ liệu thời gian thực để cập nhật thông tin về khách hàng.
  checkmark
  Tăng cường hợp tác giữa các phòng ban và rút ngắn thời gian phản hồi của đội ngũ với tích hợp Slack.
 
use-case-heroShot

Những ứng dụng liên quan

Icon_App
Messenger
unnamed
Google Sheets Transactions
unnamed
Google Sheets Ticket Management
icon_Callio_24px
Callio