logo
Menu
logo
Closeclose-icon
Feedback
smiley-face
ẤN PHẨM MỚI NHẤT
Bắt đầu hành trình quản trị trải nghiệm khách hàng bằng những kiến thức tổng quan nhất về CX và cách thúc đẩy các chỉ số CX quan trọng trong thời đại số.
Guidebook_Mockup_LP_Banner_2_9366201952

Qua cuốn guidebook này, doanh nghiệp sẽ có được những kiến thức về:

  checkmark
  Tổng quan về CX và tầm quan trọng của các chỉ số CX trong việc thúc đẩy chiến lược CX của doanh nghiệp.
  checkmark
  Mối liên hệ giữa hai chỉ số CX quan trọng là CSAT và NPS với những kỳ vọng của khách hàng trong quá trình quản trị trải nghiệm khách hàng.
  checkmark
  Hướng dẫn chi tiết về cách cải thiện và thúc đẩy CSAT và NPS trong thời đại số và trong dịch vụ chăm sóc khách hàng.

Đăng ký nhận ấn phẩm miễn phí ngay hôm nay

CX_Guidebook_Mockup_2_dfc83e153b

More resources to help you grow