logo-filum
ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ TRƯỞNG THÀNH VỀ QUẢN TRỊ TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG

Công ty bạn trưởng thành như thế nào trong việc lắng nghe khách hàng?

Đánh giá khả năng của bạn trong việc lắng nghe, hiểu và đáp ứng các tín hiệu từ khách hàng.
center-hero-shot
GIẢI THÍCH VỀ KHÁI NIỆM

Đánh giá và nâng cao khả năng CXM của bạn

Tại Filum, chúng tôi tuân theo Khung nền tảng Quản trị Trải nghiệm khách hàng từ Gartner kết hợp 03 trụ cột với 09 thành tố tạo thành Khung nền tảng Quản trị trải nghiệm khách hàng - giúp doanh nghiệp xây dựng mối quan hệ lâu dài, trải nghiệm khách hàng vượt trội và lợi thế cạnh tranh bền vững hơn.

hero-shot
logo
Comprehensive Experience Management Software with GenAI: Empowering businesses to deeply understand customer needs and foster sustainable growth - all on a unified platform!
Reach out to us
117 Tan Cang Street, Ward 25,
Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
explore@filum.ai
+84 888 18 1313
Đối tác uy tín với
logo
logo
logo
logo
logo
logo
Platform
Experience Management Platform
Filum CXM Framework
Filum CXM Core Platform
Customer Experience Management
Filum Voice of Customer
Filum Customer 360
Filum Insights
CX Metrics
CSAT
NPS
CES
Resources
Blog
Success Stories
Guides & Insights
Events & Webinars
Product Updates
Help Center
Marketplace
Bảng giá
Company
About
Careers
Filum's stories
Press
Terms of Services
Privacy Policy
For Developers
Compare
Filum vs. SurveyMonkey
Filum vs. Qualtrics
Filum vs. Google Forms
Filum vs. Zalo ZNS Rating
Filum vs. Hear me
Filum vs. Khaosat.me
© 2024 Filum Inc. All rights reserved.
logo
logo