Zalo Official Account
  checkmark
  Gửi khảo sát một cách hiệu quả đến khách hàng thông qua tài khoản Zalo OA của công ty.
  checkmark
  Thu thập và phân tích tin nhắn để có cái nhìn tổng quan và nâng cao trải nghiệm khách hàng.
  checkmark
  Tự động nhận diện tâm trạng, cảm xúc từ các cuộc trò chuyện để xác định các yếu tố cần cải thiện để nâng cao sự hài lòng của khách hàng.
zalo_logo_05d93847da
icon_a8b063a255
Hỗ trợ 24 giờ
icon_1_147d485b69
Đảm bảo an toàn, bảo mật dữ liệu
icon_2_7c0fbaa4b7
Khóa học và hướng dẫn từ chuyên gia

Tin dùng bởi các doanh nghiệp hàng đầu

givral_white_logo_763dee7afc
gotit_white_logo_56609c676d
mog_white_logo_e38f66cd21
mediplus_white_logo_62ee20f2bd
rangdong_white_logo_593c06c7de
beautyboxw_977615d994
thefaceshopw_3ddddc6497

Tính năng nổi bật

  checkmark
  Phê duyệt mẫu với Zalo nhanh hơn: Mối quan hệ lâu dài giữa Filum và Zalo đảm bảo việc phê duyệt mẫu tin nhắn trên Zalo hiệu quả với hỗ trợ tốt hơn.
  checkmark
  Cài đặt đơn giản: Dễ dàng tích hợp để bắt đầu thu thập phản hồi khách hàng và tin nhắn trò chuyện từ Zalo của công ty.
  checkmark
  Thời gian thực: Nhận và phân tích phản hồi, tin nhắn trò chuyện trong thời gian thực để nâng cao trải nghiệm khách hàng.
zalo_highlight_0cbfc98921

Kịch bản sử dụng

  checkmark
  Gửi khảo sát sau giao dịch cho khách hàng thông qua tài khoản Zalo OA để nhận phản hồi ngay lập tức.
  checkmark
  Gửi khảo sát định kì NPS với tài khoản Zalo OA để đo lường lòng trung thành của khách hàng theo thời gian.
  checkmark
  Sử dụng tài khoản Zalo OA để thu thập tin nhắn và phát hiện tâm trạng, cảm xúc từ cuộc trò chuyện để cải thiện trải nghiệm khách hàng.
zalo_use_case_8366d0ecea

Related Applications

unnamed
Google Sheets Contacts
unnamed
Google Sheets Ticket Management
kiotviet_new_logo
KiotViet
freshdesk_logo
Freshdesk
Eyebrown_6cb8cc9cd9

Tăng trưởng bền vững hơn

Kiến tạo trải nghiệm xuất sắc cho khách hàng để tăng trưởng doanh nghiệp bền vững hơn. Đồng hành cùng Filum trên hành trình kết nối mọi trải nghiệm từ những ngày đầu tiên của Doanh Nghiệp!

logo
Comprehensive Experience Management Software with GenAI: Empowering businesses to deeply understand customer needs and foster sustainable growth - all on a unified platform!
Reach out to us
117 Tan Cang Street, Ward 25,
Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
explore@filum.ai
+84 888 18 1313
Đối tác uy tín với
logo
logo
logo
logo
logo
logo
Platform
Experience Management Platform
Filum CXM Framework
Filum CXM Core Platform
Customer Experience Management
Filum Voice of Customer
Filum Customer 360
Filum Insights
CX Metrics
CSAT
NPS
CES
Resources
Blog
Success Stories
Guides & Insights
Events & Webinars
Product Updates
Help Center
Marketplace
Bảng giá
Company
About
Careers
Filum's stories
Press
Terms of Services
Privacy Policy
For Developers
Compare
Filum vs. SurveyMonkey
Filum vs. Qualtrics
Filum vs. Google Forms
Filum vs. Zalo ZNS Rating
© 2024 Filum Inc. All rights reserved.
logo
logo