SQL Database
  checkmark
  Đồng bộ dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu dạng SQL để gửi phản hồi đúng thời điểm.
  checkmark
  Kết nối với data warehouse có sẵn để kết hợp dữ liệu vận hành với dữ liệu trải nghiệm trên nền tảng Filum.
SQL_DB_e4ab9444c9
icon_a8b063a255
Hỗ trợ 24 giờ
icon_1_147d485b69
Đảm bảo an toàn, bảo mật dữ liệu
icon_2_7c0fbaa4b7
Khóa học và hướng dẫn từ chuyên gia

Tin dùng bởi các doanh nghiệp hàng đầu

givral_white_logo_763dee7afc
gotit_white_logo_56609c676d
mog_white_logo_e38f66cd21
mediplus_white_logo_62ee20f2bd
rangdong_white_logo_593c06c7de
beautyboxw_977615d994
thefaceshopw_3ddddc6497

Tính năng nổi bật

  checkmark
  Linh động: Nguồn cơ sở dữ liệu SQL của Filum tương thích với MySQL, Postgres và MariaDB, với cách thức truy vấn và lọc dữ liệu phong phú phục vụ nhu cầu của bạn.
  checkmark
  Gần thời gian thực: Nguồn cơ sở dữ liệu SQL của Filum cho phép doanh nghiệp có được kết nối dữ liệu gần thời gian thực thay vì xử lý dữ liệu hàng loạt (batch processing).
  checkmark
  Hiệu quả: Tích hợp cơ sở dữ liệu SQL giúp phân tích dữ liệu hiệu quả, từ đó doanh nghiệp có thể đưa ra quyết định thông minh hơn.
info_heroshot_5334df9bfa

Kịch bản sử dụng

  checkmark
  Đồng bộ dữ liệu từ cơ sở dữ liệu sao chép: Hỗ trợ tổ chức thu thập dữ liệu từ cơ sở dữ liệu sao chép một cách hiệu quả để gửi phản hồi đúng thời điểm.
  checkmark
  Kết nối với data warehouse: Tích hợp cơ sở dữ liệu SQL giúp tổ chức tập trung dữ liệu vận hành với dữ liệu trải nghiệm để khai thác tối đa giá trị của các loại dữ liệu.
sql_use_case_8ac5019e4d

Related Applications

unnamed
Google Sheets Ticket Management
Icon_App
Zalo Feedback Mini-App
Icon_App
Zalo Official Account
zendesk_logo
Zendesk Mini-App
Eyebrown_6cb8cc9cd9

Tăng trưởng bền vững từ trải nghiệm xuất sắc

Kiến tạo trải nghiệm xuất sắc cho khách hàng để tăng trưởng doanh nghiệp bền vững hơn. Đồng hành cùng Filum trên hành trình kết nối mọi trải nghiệm từ những ngày đầu tiên của Doanh Nghiệp!

logo
Comprehensive Experience Management Software with GenAI: Empowering businesses to deeply understand customer needs and foster sustainable growth - all on a unified platform!
Reach out to us
117 Tan Cang Street, Ward 25,
Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
explore@filum.ai
+84 888 18 1313
Đối tác uy tín với
logo
logo
logo
logo
logo
logo
Platform
Experience Management Platform
Filum CXM Framework
Filum CXM Core Platform
Customer Experience Management
Filum Voice of Customer
Filum Customer 360
Filum Insights
CX Metrics
CSAT
NPS
CES
Resources
Blog
Success Stories
Guides & Insights
Events & Webinars
Product Updates
Help Center
Marketplace
Bảng giá
Company
About
Careers
Filum's stories
Press
Terms of Services
Privacy Policy
For Developers
Compare
Filum vs. SurveyMonkey
Filum vs. Qualtrics
Filum vs. Google Forms
Filum vs. Zalo ZNS Rating
© 2024 Filum Inc. All rights reserved.
logo
logo