Feedback
smiley-face
Google Sheets Ticket Management
  checkmark
  Sử dụng công cụ quen thuộc để quản lý các phiếu yêu cầu mà không cần phần mềm hay chi phí bổ sung.
  checkmark
  Đội nhóm có thể quản lý các phiếu yêu cầu từ khách hàng trực tiếp trong Google Sheets.
  checkmark
  Tập trung tất cả các vấn đề của khách hàng tại một nơi và theo sát tiến độ để đảm bảo việc giải quyết và xử lý kịp thời.
app_google_sheet_290a4c55a9
icon_a8b063a255
Hỗ trợ 24 giờ
icon_1_147d485b69
Đảm bảo an toàn, bảo mật dữ liệu
icon_2_7c0fbaa4b7
Khóa học và hướng dẫn từ chuyên gia

Tin dùng bởi các doanh nghiệp hàng đầu

givral_white_logo_763dee7afc
gotit_white_logo_56609c676d
mog_white_logo_e38f66cd21
mediplus_white_logo_62ee20f2bd
rangdong_white_logo_593c06c7de
beautyboxw_977615d994
thefaceshopw_3ddddc6497

Tính năng nổi bật

  checkmark
  Không cần thiết lập hay chi phí phát sinh: Quản lý phiếu yêu cầu bằng Google Sheets sẵn có, từ đó không cần bất kỳ chi phí hay thiết lập bổ sung nào.
  checkmark
  Công cụ quen thuộc: Xử lý các phiếu yêu cầu từ khách hàng trực tiếp trên giao diện Google Sheets quen thuộc.
  checkmark
  Tập trung phiếu yêu cầu và đóng vòng phản hồi: Tất cả phiếu yêu cầu từ phản hồi khách hàng được tập trung ở một nơi, dễ dàng theo dõi tiến độ, đảm bảo giải quyết đến cùng và kịp thời.
gg_sheets_ticket_management_highlight_d0e9979f25

Kịch bản sử dụng

  checkmark
  Tự động hoá quy trình: Tự động hoá các quy trình tạo phiếu yêu cầu, giảm thiểu các quy trình thủ công, tối ưu hóa hợp tác giữa nhân viên và gia tăng hiệu suất làm việc.
  checkmark
  Quản lý phản hồi của khách hàng: Theo dõi phản hồi và nhận xét của khách hàng, dễ dàng phân tích dữ liệu để cải thiện sự hài lòng của khách hàng.
GG_sheets_ticket_management_use_case_2c95fe9382

Related Applications

Icon_App
Zalo Feedback Mini-App
google_logo
Google Reviews
sapo_logo
Sapo
hubspot_logo
Hubspot Mini-App
Eyebrown_6cb8cc9cd9

Tăng trưởng bền vững hơn

Kiến tạo trải nghiệm xuất sắc cho khách hàng để tăng trưởng doanh nghiệp bền vững hơn. Đồng hành cùng Filum trên hành trình kết nối mọi trải nghiệm từ những ngày đầu tiên của Doanh Nghiệp!

logo
Comprehensive Experience Management Software with GenAI: Empowering businesses to deeply understand customer needs and foster sustainable growth - all on a unified platform!
Reach out to us
117 Tan Cang Street, Ward 25,
Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
explore@filum.ai
+84 888 18 1313
Đối tác uy tín với
logo
logo
logo
logo
logo
logo
Platform
Experience Management Platform
Filum CXM Framework
Filum CXM Core Platform
Customer Experience Management
Filum Voice of Customer
Filum Customer 360
Filum Insights
CX Metrics
CSAT
NPS
CES
Resources
Blog
Success Stories
Guides & Insights
Events & Webinars
Product Updates
Help Center
Marketplace
Bảng giá
Company
About
Careers
Filum's stories
Press
Terms of Services
Privacy Policy
For Developers
Compare
Filum vs. SurveyMonkey
Filum vs. Qualtrics
Filum vs. Google Forms
Filum vs. Zalo ZNS Rating
Filum vs. Hear me
Filum vs. Khaosat.me
© 2024 Filum Inc. All rights reserved.
logo
logo