Feedback
smiley-face
KiotViet
  checkmark
  Gửi khảo sát tự động sau mỗi giao dịch để thu thập phản hồi và cải thiện trải nghiệm của khách hàng.
  checkmark
  Hợp nhất danh sách khách hàng và dữ liệu giao dịch từ KiotViet với các nguồn khác để có cái nhìn toàn diện về khách hàng và hành vi của họ.
  checkmark
  Tối ưu hoá hoạt động kinh doanh bằng cách tự động đồng bộ hóa dữ liệu giữa KiotViet và Filum, giảm công việc thủ công và tăng hiệu suất làm việc.
kiotviet_icon_0f46780bc0
icon_a8b063a255
Hỗ trợ 24 giờ
icon_1_147d485b69
Đảm bảo an toàn, bảo mật dữ liệu
icon_2_7c0fbaa4b7
Khóa học và hướng dẫn từ chuyên gia

Tin dùng bởi các doanh nghiệp hàng đầu

givral_white_logo_763dee7afc
gotit_white_logo_56609c676d
mog_white_logo_e38f66cd21
mediplus_white_logo_62ee20f2bd
rangdong_white_logo_593c06c7de
beautyboxw_977615d994
thefaceshopw_3ddddc6497

Tính năng nổi bật

  checkmark
  Dễ dàng tích hợp: Tích hợp KiotViet với Filum nhanh chóng và dễ dàng, giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức.
  checkmark
  Hỗ trợ dữ liệu lịch sử: Hợp nhất và phân tích tất cả dữ liệu giao dịch của bạn trên KiotViet, bao gồm cả dữ liệu trong quá khứ.
  checkmark
  Ánh xạ dữ liệu tự động: Tự động ánh xạ các trường dữ liệu của KiotViet vào Filum, đảm bảo tính chính xác và nhất quán của dữ liệu khách hàng.
kiot_viet_highlight_c99d01ab2a

Kịch bản sử dụng

  checkmark
  Gửi khảo sát tự động theo đơn hàng trên KiotViet để thu thập phản hồi và nâng cao sự hài lòng của khách hàng.
  checkmark
  Hợp nhất danh sách khách hàng từ KiotViet và các nguồn khác để tạo ra một cái nhìn toàn diện về khách hàng.
  checkmark
  Đồng bộ ghi chú giao dịch từ KiotViet sang Filum để có một cái nhìn đầy đủ về sở thích và mong muốn của khách hàng.
kiot_viet_use_case_63cdabae1f

Related Applications

Icon_App
Zalo Official Account
unnamed
Google Sheets Ticket Management
sapo_logo
Sapo
zendesk_logo
Zendesk
Eyebrown_6cb8cc9cd9

Tăng trưởng bền vững từ trải nghiệm xuất sắc

Kiến tạo trải nghiệm xuất sắc cho khách hàng để tăng trưởng doanh nghiệp bền vững hơn. Đồng hành cùng Filum trên hành trình kết nối mọi trải nghiệm từ những ngày đầu tiên của Doanh Nghiệp!

logo
Comprehensive Experience Management Software with GenAI: Empowering businesses to deeply understand customer needs and foster sustainable growth - all on a unified platform!
Reach out to us
117 Tan Cang Street, Ward 25,
Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
explore@filum.ai
+84 888 18 1313
Đối tác uy tín với
logo
logo
logo
logo
logo
logo
Platform
Experience Management Platform
Filum CXM Framework
Filum CXM Core Platform
Customer Experience Management
Filum Voice of Customer
Filum Customer 360
Filum Insights
CX Metrics
CSAT
NPS
CES
Resources
Blog
Success Stories
Guides & Insights
Events & Webinars
Product Updates
Help Center
Marketplace
Bảng giá
Company
About
Careers
Filum's stories
Press
Terms of Services
Privacy Policy
For Developers
Compare
Filum vs. SurveyMonkey
Filum vs. Qualtrics
Filum vs. Google Forms
Filum vs. Zalo ZNS Rating
Filum vs. Hear me
Filum vs. Khaosat.me
© 2024 Filum Inc. All rights reserved.
logo
logo