Feedback
smiley-face
Haravan
  checkmark
  Gửi khảo sát sau giao dịch từ Haravan để thu thập ý kiến phản hồi và hiểu hơn về khách hàng.
  checkmark
  Tổng hợp danh sách khách hàng từ Haravan với nhiều nền tảng khác để có cái nhìn tổng thể về khách hàng.
  checkmark
  Tích hợp dữ liệu giao dịch từ Haravan với các nguồn dữ liệu khác để có dữ liệu kinh doanh đầy đủ, giúp đưa ra quyết định chính xác dựa trên dữ liệu.
haravan_logo_3d3d1e5622

Tính năng nổi bật

  checkmark
  Cài đặt đơn giản: Tích hợp Haravan vào nền tảng Filum chỉ với vài cú nhấp chuột.
  checkmark
  Hỗ trợ dữ liệu trong quá khứ: Đồng bộ tất cả dữ liệu quá khứ để hiểu rõ hơn về khách hàng của bạn.
  checkmark
  Tự động hợp nhất dữ liệu: Dữ liệu khách hàng và giao dịch từ Haravan được hợp nhất với các nguồn khác mà không cần cấu hình bổ sung phức tạp.

Kịch bản sử dụng

  checkmark
  Thu thập phản hồi sau giao dịch để cải thiện trải nghiệm khách hàng, chất lượng sản phẩm và dịch vụ.
  checkmark
  Tổng hợp dữ liệu khách hàng và giao dịch để có thông tin chi tiết và tăng tính cá nhân hóa với khách hàng.
  checkmark
  Đồng bộ các ghi chú trong mỗi giao dịch để có đầy đủ thông tin về mong muốn, sở thích của khách hàng.

Related Applications

unnamed
Google Sheets Transactions
unnamed
Google Sheets Contacts
hubspot_logo
Hubspot CRM
Icon_App
Zalo Feedback Mini-App
logo
Comprehensive Experience Management Software with GenAI: Empowering businesses to deeply understand customer needs and foster sustainable growth - all on a unified platform!
Reach out to us
117 Tan Cang Street, Ward 25,
Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
explore@filum.ai
+84 888 18 1313
Đối tác uy tín với
logo
logo
logo
logo
logo
logo
Platform
Experience Management Platform
Filum CXM Framework
Filum CXM Core Platform
Customer Experience Management
Filum Voice of Customer
Filum Customer 360
Filum Insights
CX Metrics
CSAT
NPS
CES
Resources
Blog
Success Stories
Guides & Insights
Events & Webinars
Product Updates
Help Center
Marketplace
Bảng giá
Company
About
Careers
Filum's stories
Press
Terms of Services
Privacy Policy
For Developers
Compare
Filum vs. SurveyMonkey
Filum vs. Qualtrics
Filum vs. Google Forms
Filum vs. Zalo ZNS Rating
Filum vs. Hear me
Filum vs. Khaosat.me
© 2024 Filum Inc. All rights reserved.
logo
logo