Feedback
smiley-face
Google Reviews
  checkmark
  Tự động đồng bộ đánh giá trên Google Reviews vào Filum để quản lý đánh giá và phản hồi tập trung, từ đó nâng cao trải nghiệm khách hàng.
  checkmark
  Phân tích các bài đánh giá với tính năng phân tích ngữ nghĩa nâng cao của Filum để có thông tin giá trị cho việc quản trị trải nghiệm khách hàng.
  checkmark
  Phản ứng kịp thời với đánh giá tiêu cực từ đó nâng cao sự tin tưởng và lòng trung thành của khách hàng.
google_g_icon_download_8ac694b672
headphone_5badfa75d4
Hỗ trợ 24 giờ
lock_alt_c7bfa7182a
Đảm bảo an toàn, bảo mật dữ liệu
detail_0dfa0921c0
Khóa học và hướng dẫn từ chuyên gia

Tin dùng bởi các doanh nghiệp hàng đầu

givral_white_logo_763dee7afc
gotit_white_logo_56609c676d
mog_white_logo_e38f66cd21
mediplus_white_logo_62ee20f2bd
rangdong_white_logo_593c06c7de
beautyboxw_977615d994
thefaceshopw_3ddddc6497

Tính năng nổi bật

  checkmark
  Hỗ trợ dữ liệu trong quá khứ: Filum thu thập và xử lý tất cả dữ liệu từ Google Reviews, bao gồm cả dữ liệu trong quá khứ, mang lại cho bạn góc nhìn toàn diện về đánh giá khách hàng về thương hiệu của mình.
  checkmark
  Dễ dàng cài đặt: Thiết lập việc tích hợp Google Reviews với Filum nhanh chóng và dễ dàng, cho phép bạn bắt đầu việc thu thập và phân tích dữ liệu ngay lập tức.
  checkmark
  Góc nhìn toàn diện: Tất cả dữ liệu đánh giá trong quá khứ hay từ các địa điểm khác nhau đều được tổng hợp để cung cấp góc nhìn từ tổng thể đến chi tiết.
GG_Reviews_highlight_7aefedf5aa

Kịch bản sử dụng

  checkmark
  Thống nhất dữ liệu đánh giá từ các nguồn khác nhau: Tập hợp dữ liệu đánh giá từ Google Reviews và các nguồn đánh giá khác để có một nguồn dữ liệu đánh giá duy nhất, đầy đủ và chính xác.
  checkmark
  Phân tích dữ liệu đánh giá: Dựa trên dữ liệu đánh giá đã được hợp nhất, phân tích tìm ra các thông tin quan trọng để cải thiện sản phẩm và dịch vụ.
  checkmark
  Tạo và phân công công việc: Với mỗi đánh giá xấu, dễ dàng tự động tạo phiếu yêu cầu và thông báo cho thành viên hay bộ phận phù hợp để giải quyết kịp thời.
GG_Reviews_use_case_3a7962e7ee

Related Applications

google_logo
Google Reviews
Slack_icon
Slack Mini-App
kiotviet_new_logo
KiotViet
Icon_App
Zalo Official Account
Eyebrown_6cb8cc9cd9

Tăng trưởng bền vững từ trải nghiệm xuất sắc

Kiến tạo trải nghiệm xuất sắc cho khách hàng để tăng trưởng doanh nghiệp bền vững hơn. Đồng hành cùng Filum trên hành trình kết nối mọi trải nghiệm từ những ngày đầu tiên của doanh nghiệp!

logo
Comprehensive Experience Management Software with GenAI: Empowering businesses to deeply understand customer needs and foster sustainable growth - all on a unified platform!
Reach out to us
117 Tan Cang Street, Ward 25,
Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
explore@filum.ai
+84 888 18 1313
Đối tác uy tín với
logo
logo
logo
logo
logo
logo
Platform
Experience Management Platform
Filum CXM Framework
Filum CXM Core Platform
Customer Experience Management
Filum Voice of Customer
Filum Customer 360
Filum Insights
CX Metrics
CSAT
NPS
CES
Resources
Blog
Success Stories
Guides & Insights
Events & Webinars
Product Updates
Help Center
Marketplace
Bảng giá
Company
About
Careers
Filum's stories
Press
Terms of Services
Privacy Policy
For Developers
Compare
Filum vs. SurveyMonkey
Filum vs. Qualtrics
Filum vs. Google Forms
Filum vs. Zalo ZNS Rating
Filum vs. Hear me
Filum vs. Khaosat.me
© 2024 Filum Inc. All rights reserved.
logo
logo