Freshdesk
  checkmark
  Tự động tạo phiếu yêu cầu Freshdesk từ nền tảng Quản lý trải nghiệm Filum.
  checkmark
  Theo dõi các phiếu yêu cầu để đảm bảo phản hồi của khách hàng được theo dõi và đóng lại đầy đủ.
  checkmark
  Dễ dàng phối hợp làm việc để đẩy mạnh văn hóa lấy khách hàng làm trọng tâm.
freshdesk_logo_51882dfe66
headphone_5badfa75d4
Hỗ trợ 24 giờ
lock_alt_c7bfa7182a
Đảm bảo an toàn, bảo mật dữ liệu
detail_0dfa0921c0
Khóa học và hướng dẫn từ chuyên gia

Tin dùng bởi các doanh nghiệp hàng đầu

givral_white_logo_763dee7afc
gotit_white_logo_56609c676d
mog_white_logo_e38f66cd21
mediplus_white_logo_62ee20f2bd
rangdong_white_logo_593c06c7de
beautyboxw_977615d994
thefaceshopw_3ddddc6497

Tính năng nổi bật

  checkmark
  Cài đặt đơn giản: Dễ dàng tích hợp tài khoản Freshdesk của bạn vào Filum chỉ với vài cú nhấp chuột.
  checkmark
  Hỗ trợ toàn diện: Filum hỗ trợ tất cả các loại phiếu yêu cầu và trạng thái của Freshdesk.
  checkmark
  Hỗ trợ chèn văn bản tự động: Mỗi phiếu yêu cầu được điền trước thông tin khách hàng và sự cố liên quan để cung cấp ngữ cảnh của tình huống cho đội ngũ của bạn.
freshdesk_highlight_96afd388c5

Kịch bản sử dụng

  checkmark
  Tối ưu hóa quá trình tạo phiếu yêu cầu: Tự động tạo phiếu yêu cầu trên Freshdesk cho mỗi phản hồi tiêu cực, giúp đội ngũ của bạn tập trung vào giải quyết vấn đề.
  checkmark
  Dễ dàng phối hợp làm việc: Tạo và giao nhiệm vụ Freshdesk cho đội ngũ phù hợp trực tiếp trên Filum.
  checkmark
  Tự động đóng vòng phản hồi: Gửi email hoặc tin nhắn Zalo cho khách hàng để thông báo rằng tiếng nói của họ đã được lắng nghe.
freshdesk_use_case_75f2833915

Related Applications

unnamed
Google Sheets Contacts
subiz_logo
Subiz Chat
Icon_App
Filum AI Zalo Feedback Mini App
sapo_logo
Sapo
Eyebrown_6cb8cc9cd9

Tăng trưởng bền vững từ trải nghiệm xuất sắc

Kiến tạo trải nghiệm xuất sắc cho khách hàng để tăng trưởng doanh nghiệp bền vững hơn. Đồng hành cùng Filum trên hành trình kết nối mọi trải nghiệm từ những ngày đầu tiên của doanh nghiệp!

logo
Comprehensive Experience Management Software with GenAI: Empowering businesses to deeply understand customer needs and foster sustainable growth - all on a unified platform!
Reach out to us
117 Tan Cang Street, Ward 25,
Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
explore@filum.ai
+84 888 18 1313
Đối tác uy tín với
logo
logo
logo
logo
logo
logo
Platform
Experience Management Platform
Filum CXM Framework
Filum CXM Core Platform
Customer Experience Management
Filum Voice of Customer
Filum Customer 360
Filum Insights
CX Metrics
CSAT
NPS
CES
Resources
Blog
Success Stories
Guides & Insights
Events & Webinars
Product Updates
Help Center
Marketplace
Bảng giá
Company
About
Careers
Filum's stories
Press
Terms of Services
Privacy Policy
For Developers
Compare
Filum vs. SurveyMonkey
Filum vs. Qualtrics
Filum vs. Google Forms
Filum vs. Zalo ZNS Rating
© 2024 Filum Inc. All rights reserved.
logo
logo