Feedback
smiley-face
Freshdesk Mini-App
  checkmark
  Tự động tạo phiếu yêu cầu Freshdesk từ nền tảng Quản lý trải nghiệm Filum.
  checkmark
  Theo dõi các phiếu yêu cầu để đảm bảo phản hồi của khách hàng được theo dõi và đóng lại đầy đủ.
  checkmark
  Dễ dàng phối hợp làm việc để đẩy mạnh văn hóa lấy khách hàng làm trọng tâm.
freshdesk_logo_51882dfe66

Tính năng nổi bật

  checkmark
  Cài đặt đơn giản: Dễ dàng tích hợp tài khoản Freshdesk của bạn vào Filum chỉ với vài cú nhấp chuột.
  checkmark
  Hỗ trợ toàn diện: Filum hỗ trợ tất cả các loại phiếu yêu cầu và trạng thái của Freshdesk.
  checkmark
  Hỗ trợ chèn văn bản tự động: Mỗi phiếu yêu cầu được điền trước thông tin khách hàng và sự cố liên quan để cung cấp ngữ cảnh của tình huống cho đội ngũ của bạn.

Kịch bản sử dụng

  checkmark
  Tối ưu hóa quá trình tạo phiếu yêu cầu: Tự động tạo phiếu yêu cầu trên Freshdesk cho mỗi phản hồi tiêu cực, giúp đội ngũ của bạn tập trung vào giải quyết vấn đề.
  checkmark
  Dễ dàng phối hợp làm việc: Tạo và giao nhiệm vụ Freshdesk cho đội ngũ phù hợp trực tiếp trên Filum.
  checkmark
  Tự động đóng vòng phản hồi: Gửi email hoặc tin nhắn Zalo cho khách hàng để thông báo rằng tiếng nói của họ đã được lắng nghe.
Freshdesk_UC_7e19532954

Related Applications

freshdesk_logo
Freshdesk Mini-App
kiotviet_new_logo
KiotViet
google_logo
Google Reviews
unnamed
Google Sheets Ticket Management
logo
Comprehensive Experience Management Software with GenAI: Empowering businesses to deeply understand customer needs and foster sustainable growth - all on a unified platform!
Reach out to us
117 Tan Cang Street, Ward 25,
Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
explore@filum.ai
+84 888 18 1313
Đối tác uy tín với
logo
logo
logo
logo
logo
logo
Platform
Experience Management Platform
Filum CXM Framework
Filum CXM Core Platform
Customer Experience Management
Filum Voice of Customer
Filum Customer 360
Filum Insights
CX Metrics
CSAT
NPS
CES
Resources
Blog
Success Stories
Guides & Insights
Events & Webinars
Product Updates
Help Center
Marketplace
Bảng giá
Company
About
Careers
Filum's stories
Press
Terms of Services
Privacy Policy
For Developers
Compare
Filum vs. SurveyMonkey
Filum vs. Qualtrics
Filum vs. Google Forms
Filum vs. Zalo ZNS Rating
Filum vs. Hear me
Filum vs. Khaosat.me
© 2024 Filum Inc. All rights reserved.
logo
logo