logo
Menu
logo
Đóngclose-icon
Phản hồi
smiley-face

Kiến tạo trải nghiệm xuất sắc: Bắt đầu từ lấy khách hàng làm trung tâm

Thấu hiểu khách hàng và khai thác nhu cầu tiềm ẩn của khách hàng trong hành trình trải nghiệm của họ với Doanh Nghiệp.
center_herobanner_16b761b4da

Hành trình cho Tăng Trưởng Bền Vững hơn

Hành trình kiến tạo các mối quan hệ chặt chẽ và bền vững (không chỉ với khách hàng, mà còn với nhân viên, đối tác) bắt đầu từ năng lực lắng nghe không giới hạn. Tăng trưởng bền vững là hành trình mà doanh nghiệp vừa có thể linh hoạt với những biến đổi từ bên ngoài, vừa phát huy được lợi thế cạnh tranh từ bên trong - từ đó xây dựng chiến lược tổng hoà theo từng giai đoạn phát triển và hình thành tổ chức.
HIỂU VỀ CXM

Quản trị trải nghiệm trong doanh nghiệp là gì?

Quản trị các trải nghiệm của khách hàng trong doanh nghiệp là nguyên tắc quản trị thông qua năng lực thấu hiểu khách hàng, năng lực xây dựng chiến lược Trải Nghiệm Khách Hàng và năng lực triển khai văn hoá lấy khách hàng làm trung tâm tới liên phòng ban; để cải thiện sự hài lòng của khách hàng (CSAT), sự trung thành của khách hàng (Loyalty) và sự truyền bá ủng hộ từ khách hàng (Advocacy) tới doanh nghiệp.

cxm_framework_vi_77f6d129a8
KHUNG NỀN TẢNG CXM

9 thành tố hình thành Khung nền tảng Quản trị Trải Nghiệm Khách Hàng

Tại Filum, chúng tôi tuân theo Khung nền tảng Quản trị Trải Nghiệm Khách Hàng từ Gartner kết hợp 03 trụ cột với 09 thành tố tạo thành Khung nền tảng Quản trị Trải Nghiệm Khách Hàng - giúp doanh nghiệp xây dựng mối quan hệ lâu dài, trải nghiệm khách hàng vượt trội và lợi thế cạnh tranh bền vững hơn.
MỨC ĐỘ TRƯỞNG THÀNH CXM

05 mức độ trưởng thành CXM trong Doanh Nghiệp

Đánh giá mức độ trưởng thành CXM của doanh nghiệp với sự hỗ trợ từ chuyên gia CX. Tìm hiểu cách cải thiện trải nghiệm của khách hàng ở mọi cấp độ, từ cơ bản đến nâng cao và đạt được các mục tiêu về CXM.
colored_flag_668fe63124
Cấp độ 1: Sơ khai

Ở cấp độ 1, cách tiếp cận CX của tổ chức còn phân mảnh, rời rạc, không có cấu trúc, không nhất quán và thiếu dữ liệu quan trọng cũng như thông tin chi tiết.


satisfaction_scale_f9f5829940
Cấp độ 2: Thành lập

Năng lực CXM đang bước đầu được thực hiện hoặc đã được thiết lập các bước cơ bản. Các rào cản triển khai được khai phá thông qua các quy trình, chính sách, phương pháp luận, dữ liệu và công nghệ.


icon_chat_e330083c74
Cấp độ 3: Vận hành

Các nhà lãnh đạo đã củng cố một nhóm năng lực cốt lõi, đồng thời xây dựng đội nhóm chuyên trách về CX tại các phòng ban. Hầu hết hoặc tất cả các quy trình CX hoạt động hiệu quả để xác định và tối ưu cách giải quyết vấn đề của khách hàng.


icon_mail_transfer_81b628a8af
Cấp độ 4: Tối ưu

Chương trình CXM được ưu tiên và hỗ trợ từ trên xuống ở tất cả các bộ phận. Các nỗ lực của CX đều tập trung vào việc giải quyết các vấn đề và thiết kế ra các ý tưởng sáng tạo để đáp ứng và vượt quá mong đợi của khách hàng.


icon_heart_puzzle_475e4ad8f7
Cấp độ 5: Thấm nhuần

Hiếm khi đạt được tại các tổ chức và đòi hỏi văn hóa lấy khách hàng làm trung tâm từ trên xuống, ảnh hưởng đến các hành động và quyết định hàng ngày của nhân viên ở mọi cấp độ.


rocket-icon
Các giai đoạn triển khai dự án
Lộ trình triển khai theo giai đoạn giúp Doanh Nghiệp kích hoạt chương trình CXM từ những ngày đầu tiên.
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Filum đồng hành cùng doanh nghiệp trên hành trình tăng trưởng bền vững

Cuộc cách mạng về Trải Nghiệm khách hàng đang ở rất gần. Đồng hành cùng Filum - giải pháp Quản Trị Trải Nghiệm khách hàng phù hợp cho mọi mô hình kinh doanh.
Chi phí linh hoạt theo tốc độ phát triển

Nền tảng CXM của Filum được thiết kế phù hợp với mọi giai đoạn tăng trưởng của doanh nghiệp bằng cách kết nối trải nghiệm với nhiều điểm tiếp xúc hơn, kênh bán hàng và nhiều dữ liệu kinh doanh hơn.

Dịch vụ tư vấn

Các khoá huấn luyện và hội thảo về CX được điều chỉnh phù hợp cho Doanh nghiệp. Chúng tôi giúp các tổ chức khởi động Dự án CXM đầu tiên của mình với các khoá tư vấn thực tế và các biểu mẫu chiến dịch được tích hợp sẵn trong nền tảng.

Đảm bảo dữ liệu được bảo mật

Cơ sở hạ tầng lưu trữ và xử lý dữ liệu trong nền tảng Filum được xây dựng theo quy mô lớn, phù hợp mọi quy mô doanh nghiệp.

Giải pháp toàn diện, bắt đầu dễ dàng

$650

Giải pháp Filum XM bao gồm giấy phép phần mềm, tài nguyên và dịch vụ tư vấn có thể được điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu của mọi tổ chức.