logo
Menu
logo
Đóngclose-icon
Phản hồi
smiley-face
NỀN TẢNG QUẢN TRỊ TRẢI NGHIỆM FILUM

Nền tảng Quản Trị Trải Nghiệm cho tăng trưởng bền vững

New HeroBanner Homepage
ĐƯỢC TIN TƯỞNG BỞI CÁC DOANH NGHIỆP HÀNG ĐẦU
khung-nen-tang-quan-tri-trai-nghiem-khach-hang-eBook-thumbnail
Ebook: Khung Nền Tảng về Quản Trị Trải Nghiệm Khách Hàng
Hiểu đúng, hiểu sâu về CXM cho doanh nghiệp trong thời đại chuyển đổi số 4.0. Cuốn Ebook giúp doanh nghiệp hiểu sâu sắc về năng lực thấu cảm khách hàng và xây dựng lộ trình xây dựng trải nghiệm cho khách hàng thuận lợi hơn.

Kiến tạo mọi hành trình trải nghiệm bắt đầu từ nền tảng lắng nghe không giới hạn

Nền tảng quản trị trải nghiệm từ Filum hợp nhất dữ liệu trên mọi điểm chạm, giúp doanh nghiệp thấu hiểu khách hàng trên quy mô lớn, đem lại trải nghiệm xuất sắc và khai thác các cơ hội phát triển bền vững trong tương lai.
Group 2815

Hành trình trải nghiệm xuất sắc bắt đầu từ đây

Dễ dàng tích hợp với dữ liệu hiện có của Doanh Nghiệp

Dữ liệu hệ thống là nguồn tài nguyên vô giá đối với doanh nghiệp. Chúng tôi giúp doanh nghiệp khai thác dữ liệu về khách hàng, dữ liệu vận hành vào hoạt động tối ưu trải nghiệm trên các điểm chạm.
    checkmark
  • Hơn 100 nguồn dữ liệu và các ứng dụng phổ biến

  • checkmark
  • API, SDK, Webhook dễ dàng kết nối với mọi nguồn dữ liệu hiện có của doanh nghiệp

  • checkmark
  • Hàng loạt các tích hợp và biểu mẫu có sẵn

Cải thiện chất lượng dịch vụ tới từ việc thấu hiểu khách hàng

Tăng trưởng nóng

Tăng trưởng bền vững hơn

Kiến tạo trải nghiệm xuất sắc cho khách hàng để tăng trưởng doanh nghiệp bền vững hơn. Đồng hành cùng Filum trên hành trình kết nối mọi trải nghiệm từ những ngày đầu tiên của Doanh Nghiệp!
Highlight value Image

Thêm tài liệu giúp doanh nghiệp tăng trưởng